Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2022. godini

Datum:

Share post:

Na osnovu člana 41. stav 2. alineja g.) i člana 11. stav 1. alineja b.) Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13 i 84/19), člana 31. stav 2. alineja 1.) i člana 20. stav 1. i 2. Statuta Razvojne agencije Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 25/21 i 27/21), člana 17. i člana 15. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 7/22), a u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Grada Bijeljina za 2022. godinu, direktor Razvojne agencije Grada Bijeljina raspisuje:

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2022. godini

1. Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u razvoj privrede, planiranih u Budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu, na poziciji 415 200 tekući grantovi.

TESTNA REKLAMA

Ukupni iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 100.000 KM.

Dodjela podsticajnih sredstva (u daljem tekstu: podsticaji) izvršit će se u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: Zakon) Programon rada sa finansijskim planom za 2022. godinu i Pravilnikom o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Pravilnik).

2. Namjena 

Sredstva se dodjeljuju osobama starosti do 35 godina koje su se samozaposlile na način da su registrovale vlastitu djelatnost, u organizacionom obliku privredno društvo ili preduzetnik, u periodu od 10. jula 2021. godine, kao dan kad je zatvoren Javni poziv nezaposlenim licima za korištenje sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2021. godinu, pa sve do zatvaranja ovog javnog poziva.

3. Pravo i uslovi učešća

 • Pravo učešća imaju lica koja su se samozaposlila i registrovala vlastitu djelatnost u periodu od 10. jula 2021. godine do zatvaranja ovog javnog poziva iz utvrđene ciljne grupe;
 • Prihvatljive prijave su; sva samozapošljavanja uz prijavu vlastite djelatnosti kao osnovno zanimanje, i prijave vlasnika na 8 sati na neodređeno vrijeme u jedinstveni registar nadležnog organa, koje je izvršeno u periodu od 10. jula 2021. godine, do zatvaranja ovog javnog poziva iz utvrđene ciljne grupe;
 • Podsticaj za samozapošljavanje dodjeljuje se radi osnivanja preduzetničke djelatnosti u formi preduzetnika ili osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos;
 • Podsticaj može ostvariti i više nezaposlenih lica koja su se udružila i osnovala privredno društvo/ortačku radnju radi samozapošljavanja ukoliko su svi osnivači u njemu zasnovali radni odnos.
 • Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava; samostalna zanimanja profesijalne djelatnosti fizičkih lica koja su registrovana u odgovarajućem registaru: advokati, notari, inžinjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti i druga slična zanimanja, kao i zdravstvene, zubarske, predškolske i druge ustanove.

3.1 Lica koja su se samozaposlila i registrovala vlastitu djelatnost, mogu ostvariti pravo na podsticaj ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Da su popunili prijavu za podsticaj sa jasnim planom vlastite poslovne aktivnosti i priložili propisanu dokumentaciju;
 • Da su do zatvaranja javnog poziva izvršili registraciju djelatnosti;
 • Da se obavezuje da učestvuje u obukama za preduzetnike koje će Agencija organizovati.

Pri bodovanju prijave mogu se uzeti u obzir sledeći kriterijumi:

 • Ocjena kandidovanog projekta obrazloženog u obrascu prijave;
 • Vrsta djelatnosti;
 • Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni prostor, oprema), tržište; kupci dobavljači, konkurenti;
 • Finansijski pokazatelji.

4. Potrebna dokumentacija

1. Obrazac prijave sa obrazloženjem, popunjen elektronski, potpisan od strane podnosioca;

2. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji privrednog društva ili preduzetnika koja nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;

3. Izvod o upisu u sudski registar koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili ovjerena kopija, (izdaje Privredni sud)/ Uvjerenje iz registra preduzetnika da nije u postupku odjave djelatnosti, original ili ovjerena kopija, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, (izdaje Odjeljenje za privredu);

4. Dokaz nadležnog organa da nezaposleno lice pripada ciljnoj grupi (ovjerena kopija lične karte, ili pasoša);

5. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji u Poreskoj upravi (JIB) koje nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;

6. Ovjerena kopija poslednjeg Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti APIF/ statistika, podnose privredna društva, koje nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;

7. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske, koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;

Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente, dokaze i pojašnjenja, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

 • Da omogući Agenciji da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika/vlasnika najmanje 12 mjeseci od dana dodjele podsticajnih sredstava;
 • Da o svakoj promjeni koja može uticati na okolnosti na osnovu kojih je dodijeljen podsticaj, odnose utvrđrne ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Agenciju.

 Korisnik podsticaja je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Agenciji garanciju; bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom. Rok važenja garancije ne može biti kraći od 12 mjeseci računajući od dana potpisivanja ugovora o dodjeli podsticaja.

Korisnik podsticaja koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorne obaveze dužan je Agenciji vratiti cjelokupan iznos dodijeljenih sredstava.

Doznačavanje sredstava

Nakon dodjele podsticaja korisnik dostavlja Potvrdu iz banke o otvorenom žiro računu kao i dokaz o likvidnosti u poslednjih 6 mjeseci žiro računa koji je naveden u prijavi za dodjelu podsticaja. Potvrda se dostavlja u roku od 8 dana.

Isplata podsticaja vrši u ukupnom iznosu prema raspoloživim sredstvima, prenosom odobrenih sredstava sa računa Trezora Grada Bijeljina u korist korisnika podsticaja na njegov žiro račun otvoren kod poslovne banke.

Podnošenje prijave

Javni poziv objavljuje se u nedeljnom listu „Semberske novine“ i na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com gdje je dostupan prijavni obrazac i Pravilnik.

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055/204 024.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu; Razvojna agencija Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina, sa naznakom   „Prijava na Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2022. godinu- NE OTVARATI prije sastanka Komisije’’

Na poleđini koverte napisati ko šalje!

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Agencije.

Rok za podnošenje prijava:

Od 8. septembar do 29. septembar 2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Obrazac prijave možete skinuti sa sljedećeg linka:

Образац пријаве за младе до 35 година

DIREKTOR
Marko Vlačić, s.r.

Broj: 981/22
Datum: 5. septembar 2022. godine.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

spot_img

POVEZANE VIJESTI

MIGRANTI u Bijeljini – Sve ih više i u Hercegovini

Migranti su opet zaprijetili granicama BiH. Zadnjih dana sve više naviru na sjeveroistoku i sjeverozapadu. Graničari kažu da...

PETROVIĆ: ’’Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže, ovaj život je borba, od rođenja do groba, zato ustani odmah!’’

Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Pokret za pravdu i red Nebojše Vukanovića organizovali su mirne proteste...

MALETIĆ otvorio danas Međunarodni poljoprivredni simpozijum „Agrosim 2022“

Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Maletić otvorio je danas Međunarodni poljoprivredni simpozijum „Agrosim 2022“ na kojem učestvuju stručnjaci iz...

LOPARE: JOVANI – SLAVA CRKVE U TOBUTU

U Tobutu kod Lopara obilježen je praznik Začeće Svetog Jovana Krstitelja – Jovani, krsna slava tobutske crkve Svetog...