S obzirom na to da je „Apri – mjesec čistoće“ na izmaku, a da je akcija besplatnog odvoza kabastog otpada još uvijek u toku, iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa preduzećem a.d. „Komunalac“ vezano za njihovu aktivnost odvoza kabastog otpada.

Koliko ste zadovoljni uključenjem građana u „April – mjesec čistoće“?

Već dugi niz godina, A.D. „Komunalac“ Bijeljina,  u sklopu akcije „April – mjesec čistoće“ , kao i u oktobru mjesecu, organizuje odvoz kabastog otpada. Naime, ovo je prilika da građani odvoje nepotrebne stvari koje imaju u svom domaćinstvu i ostave ispred kontejnera. Međutim, mi ponovo imamo problem sa velikim količinama kabastog otpada na divljim deponijama, čak i u vrijeme održavanja ove akcije. To nam govori da pojedinci nemaju razvijenu svijest o očuvanju životne sredine i njenoj zaštiti.

Koliko ste zadovoljni svim aktivnostima u okviru aprila?

Aktivnosti službi u okviru  A.D. „Komunalac“ Bijeljina su kontinuirane, ali su svakako po obimu dosta veće, nego početkom godine. Vegetacija se budi i naši ljudi su svakodnevno na terenu, koseći i održavajući zelene i druge javne površine u gradu.

Od 15. do 30. aprila, besplatno odvozite kabasti otpad, koliko su sugrađani upoznati s ovom vašom, redovnom, akcijom?

U saradnji sa Gradskom upravom Grada Bijeljina se sprovodi ova akcija, a putem društvenih mreža i sredstava javnog informisanja, kao i putem zvaničnog saopštenja ispred Gradske uprave i A.D.“Komunalac“ Bijeljina građanima je ova informacija dostupna. Takođe, tu je već i navika pojedinih sugrađana, a koji imaju svijest o očuvanju životne sredine, te našu akciju očekuju i upravo je to vrijeme kada svoj kabasti otpad odlažu ispred kontejnera.

Sta tačno spada u kabasti otpad i kako da ga građani odlažu?

To su najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstva, dijelovi sanitarne opreme i slično. Za krupni komunalni otpad se ne smatra šut, građevinski otpad, ostaci vozila, karoserija i slučno. U vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada građani trebaju da svoj kabasti otpad ostave ispred kontejnera. U slučaju veće količine tog otpada mogu nas pozvati na telefon 055 241 480, gdje će kolegama dati informaciji o vrsti, količini otpada i tačnoj adresi gdje bi se otpad mogao preuzeti. 

Napomenuli bi da tokom cijele godine građani mogu svoj kabasti otpad odvezu na regionalnu sanitarnu deponiju u vlastitoj režiji ili da ovaj posao povjere davaocu komunalnih usluga uz naknadu za izvršene usluge.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име