Saopštenje Skupštine Grada Bijeljina prenosimo u cjelosti:

”Na osnovu podataka koji su sadržani u Izvještaju o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci u 2023. godini, čiji je potpisnik Gradonačelnik, može se vidjeti da ukupan zbir realokacija u okviru potrošačkih jedinica iznosi 3.305.301,12 KM a između potrošačkih jedinica iznosi 2.003.684,10 KM, što u ukupnom zbiru iznosi 5.308.985,22 KM nezakonito realociranih sredstava budžeta grada Bijeljina, samo u ovom periodu.

Skupština grada: Okončanjem postupka pred Ustavnim sudom Republike Srpske i definitivno potvrđeno da su NEZAKONITE jednostrane realokacije budžetskih sredstava i isplate na osnovu tih realokacija koje je vršio Gradonačelnik u 2023. godini.

Okončanjem postupka pred Ustavnim sudom Republike Srpske i definitivno je potvrđeno da su NEZAKONITE jednostrane realokacije budžetskih sredstava i isplate na osnovu tih realokacija koje je vršio Gradonačelnik grada Bijeljina u 2023. godini, a što je ranije konstatovala i Budžetska inspekcija pri Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Naime, Ustavni sud Republike Srpske je rješenjem broj U-12/23 od 23.2.2024. godine obustavio postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu pokrenut od strane Gradonačelnika grada Bijeljina, čime je i definitivno potvrđeno da je navedena odluka bila na snazi u vremenu za koje je donijeta (2023. godina), iz čega slijedi da su sve jednostrane realokacije koje je vršio Gradonačelnik grada Bijeljina u navedenom periodu i isplate sredstava iz budžeta na osnovu tih realokacije NEZAKONITE.

Na osnovu podataka koji su sadržani u Izvještaju o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci u 2023. godini, čiji je potpisnik upravo Gradonačelnik, može se vidjeti da ukupan zbir realokacija u okviru potrošačkih jedinica iznosi 3.305.301,12 KM a između potrošačkih jedinica iznosi 2.003.684,10 KM, što u ukupnom zbiru iznosi 5.308.985,22 KM nezakonito realociranih sredstava budžeta grada Bijeljina.

Takođe, nezakonitost jednostranih realokacija potvrdila je i zapisnički konstatovala Budžetska inspekcija Ministartva finansija u Vladi RS zapisnikom broj 06.02/400-251-1/23 od 10.03.2023. godine, koja je uvidom u dokumentaciju utvrdila da je nakon usvajanja Budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu, Gradonačelnik jednostranim djelovanjem donio zaključke o realokaciji sredstava, suprotno odredbama člana 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu, čime je prekršen i član 29. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

Podsjećanja radi, zbog nezakonitih realokacija (preraspodjela) i nezakonitih isplata sredstava iz budžeta Grada Bijeljina od strane Gradonačelnika, protiv navedenog je podnijeta i krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.”

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име