I dok su pojedini ministri u Vladi Republike Srpske završili fakultete, magistrirali i doktorirali sa visokim prosjecima, oko obrazovanja drugih se u javnosti svojevremeno podizala velika prašina zbog upitne validnosti njihovih diploma.

FOTO: CAPITAL

CAPITAL je prikupio zvanične podatke o obrazovanju i radnom iskustvu aktuelnog sastava Vlade Republike Srpske koji pokazuju da su tri ministra završila privatne fakultete, kao i da četiri ministra doktori nauka.

Tri ministra sa diplomama privatnih fakulteta

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Oko Đokićevog obrazovanja ranije se diglo mnogo prašine u javnosti, jer je na zvaničnom sajtu Vlade stajalo da je Đokić završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, što nije bilo tačno.

Đokić se nakon ovog skandala medijima pravdao da ne zna ko je kreirao podatke iz njegove biografije, niti ko ih je stavljao na sajtove.

Kada je u pitanju njegovo radno iskustvo, radio je u organima u unutrašnjih poslova gdje je prije rata obavljao i značajne političke funkcije.

Obavljao je, kako se navodi,  dužnosti člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Brčko, a u više mandata je bio i odbornik Skupštine opštine Brčko.

Bio je direktor i vlasnik privatnog trgovačkog preduzeća Intermarket iz Brčkog i predsjednik Upravnog odbora Matičnog državnog preduzeća UNIS iz Republike Srpske.

„U više mandata biran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.  Dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske u mandatima od 1997. do 2000. godine, a u više saziva Narodne skupštine obavljao je i dužnost predsjednika Odbora za odbranu i bezbjednost. Dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite obavljao je u mandatima posljednje dvije Vlade RS“, navedeno je u Đokićevoj biografiji.

U biografiji ministra trgovine i turizma Denisa Šulića zvanje diplomiranog politikologa je stekao na Nezavisnom univerzitetu u Banjaluci, a trenutno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci na smjeru Javna uprava i javne politike.

Kako je istaknuto, na opštim izborima 2018. godine i 2022. godine biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

„U periodu od marta 2020. godine vršio je dužnost potpredsjednika NS RS, a u periodu od 2021. godine u nekoliko navrata po ovlaštenju predsjednika Skupštine rukovodio Skupštinom“, stoji u biografiji ministra trgovine i turizma RS.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Bojan Vipotnik diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci. Radio je u Komercijalnoj banci Banjaluka kao stručni saradnik i viši stručni saradnik, bio direktor preduzeća Nova konsalting, te šef Kabineta ministra prosvjete i kulture.

FOTO: CAPITAL

Četiri doktora nauka

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Savo Minić je 1999. godine stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a pravosudni ispit je pred Ministarstvom pravde Srbije položio 2003. godine, dok je advokatski ispit položio 2004. godine.

Kako je navedeno u Minićevoj biografiji, zvanje magistra je stekao 2013, a zvanje doktora pravnih nauka 2018. godine.

„Advokatskom djelatnošću bavio se od 1999. godine, dok je samostalnu advokatsku djelatnost, kao advokat u Šamcu, obavljao od 2004. do 2008. godine“, stoji u biografiji ministra poljoprivrede.

U dva mandata je, od 2008. do 2016. godine obavljao dužnost načelnika opštine Šamac, da bi od 2017. do 2020. godine bio na poziciji direktora Agencije za agrarna plaćanja.

Od 2020. godine obavljao je dužnost direktora preduzeća „Kaldera Company“ iz Laktaša, dok je aktuelno izabrani predsjednik Lovačkog saveza RS.

Ministar privrede i preduzetništva RS Vojin Mitrović diplomu mašinskog inženjera je stekao 1984. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu sa prosjekom 9,66. I magistarski rad je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1999. godine, a na istom fakultetu je i doktorirao 2007. godine.

Mitrović je, kako je navedeno u njegovoj biografiji na početku profesionalne karijere i radio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nakon diplomiranja se zapošljava kao šef Računskog centra  u „Agrovojvodina“ Novi Sad, a zatim je radio na poslovima koordinatora u „Majevici“ iz Bijeljine.

Bio je zaposlen i u preduzeću „Mladost“ iz Bijeljine, a potom šef Sektora organizacije i informatike u firmi „Panfleks“ Bijeljina koju će kasnije kupiti.

Šest godina je bio direktor „Oktan prometa“ Bijeljina, dok je od 1998. do 2014. godine bio na poziciji savjetnika u istoimenoj kompaniji.

„Na opštim izborima u BiH 2014. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini RS, a 2018. godine je izabran za poslanika u Parlamentu BiH.Do preuzimanja mandata ministra privrede i preduzetništva, od 2018. do 2022. godine, obavljao funkciju ministra transporta i komunikacija BiH“, istaknuto je u Mitrovićevoj biografiji.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci. Doktor pravnih nauka je postao 2009. godine.

Kako je istaknuto, bio je komandir Stanice policije Kupres, sekretar SUP-a Kupres, načelnik Odjeljenja kriminaliteta Stanice javne bezbjednosti Centra Sarajevo, načelnik Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a Republike Srpske, kao i  načelnik Kriminalističko-istražnog odjeljenja i Finansijsko-obavještajnog odjeljenja pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.

Od 2008.  godine je radio u Službi predsjednika Republike Srpske kao savjetnik za bezbjednost, a od 2009. do 2019. obavljao je dužnost generalnog sekretara predsjednika Republike.

„Izabran je za arbitra Republike Srpske 2016. godine u arbitraži spornog dijela granice na području Brčkog. 2018. godine imenovan je za predsjedavajućeg Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske. Od januara 2019. godine do 23. decembra 2022. godine obavljao je dužnost generalnog sekretara Vlade Republike Srpske“, navedeno je u biografiji Siniše Karana.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Željko Budimir završio je 2004. godine Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2011. godine magistrira na Univerzitetu u Beogradu, gdje brani i doktorsku disertaciju.

Nakon diplomiranja je radio u kompaniji Telekom Srpske kao rukovodilac sektora za pravne poslove.

„Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Banjoj Luci na užoj naučnoj oblasti međunarodni odnosi i međunarodna bezbjednost, gdje radi kao kao nastavnik na nekoliko predmeta“, naglašeno je u Budimirovoj biografiji.

Aktivno poznaje engleski i pasivno koristi ruski jezik.

Vidovićeva diplomirala u Beogradu

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović završila je 1978. godine Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kada je u pitanju njeno radno iskustvo, radila je kao finansijski rukovodilac u preduzeću „Stirokart“ Srbac, bila je direktor Uprave prihoda u Srpcu, direktor Filijale „Banjalučke banke“ u Srpcu i direktor „Balkan investment“ banke takođe u Srpcu, direktor „Živinoprodukta“ u Srpcu, te direktor „Mikrokredit“ Srbac.

Dva mandata bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a od 2011. do 2018. godine, kada je preuzela prvi mandat ministra finansija, bila je direktor Poreske uprave RS“, navedeno je u biografiji Zore Vidović.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS Zlatan Klokić diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike.

Klokić je bio zaposlen u prnjavorskoj „Elektrodistribuciji“, od decembra 2009. godine.

„Krajem decembra 2014. godine imenovan je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok je u periodu od 2018. do 2022. godine obavljao funkciju ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju“, naglašeno je u biografiji Zlatana Klokića.

FOTO: CAPITAL

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 2004. godine, dok je dodatnu edukaciju iz porodične medicine završio 2007. godine, a specijalizaciju iz epidemiologije 2015. godine.

Kako je navedeno, master tezu odbranio je u okviru programa Kil Univerziteta u Velikoj Britaniji 2010. godine. Tokom studija obavljao je i funkcije generalnog sekretarijata Komiteta za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske, te predsjednika Stalnog odbora za reproduktivno zdravlje i AIDS.

Po završetku fakulteta, kao doktor medicine, radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ u službama porodične medicine i hitne medicinske pomoći, nakon čega je od 2007. godine, karijeru nastavio na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske“, stoji u Šeranićevoj biografiji.

Kako je naglašeno, u maju 2018. godine je imenovan na funkciju ministra nauke i tehnologije RS, a od oktobra iste godine obavljao je i funkciju ministra prosvjete i kulture.

U prethodnom sazivu Vlade Republike Srpske, od decembra 2018. godine, bio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Govori engleski i francuski jezik.

Ministar pravde RS Miloš Bukejlović završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Radio je u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Doboj, Gradskoj upravi Doboj, bio je sekretar Skupštine grada Doboj, potpredsjednik i predsjednik Skupštine grada Doboj, te direktor preduzeća „Elektro Doboj“.

Ministarka porodice, omladine i sporta RS Selma Čabrić na fakultetu u Zenici stiče diplomu profesora razredne nastave, nakon čega počinje raditi u Osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju.

Kako je navedeno u njenoj biografiji, u ovoj obrazovnoj ustanovi je radila osam godina u nastavi, a nakon toga je imenovana za pomoćnika direktora škole.

„Tečno govori njemački jezik, a služi se engleskim i italijanskim jezikom. Ima položen ispit za sudskog tumača i prevodioca za njemački jezik“, stoji u biografiji ministarke za porodicu, omladinu i sport.

Ministarka uprave i lokalne samouprave RS Senka Jujić završila je pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je stekla zvanje diplomirani pravnik.

Kako je precizirano u njenoj biografiji, ona je radila u Opštinskoj upravi društvenih prihoda, Opštinskom Sekretarijatu za privredu i finansije, te Stanici javne bezbjednosti Kozarska Dubica.

„U Centru za socijalni rad Kozarska Dubica radila je kao samostalni stručni saradnik za pravne i normativne poslove, kao referent u vezi primjene Zakona o dječijoj zaštiti Republike Srpske te na poslovima zamjenika direktora ove ustanove“, naglašeno je u biografiji Jujićeve.

Ministarka prosvjete i kulture RS Željka Stojičić završila je 1982. godine Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Tokom dva mandata narodnog poslanika u NS RS od 2014. do 2022. godine, obavljala je funkciju potpredsjednika NS RS, dok je u  periodu od 2011. do 2014. godine radila je kao pomoćnik ministra u Resoru za budžet i javne finansije u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Prema navodima iz biografije ministarke Stojičić, od 2008. do 2011. godine, radila je kao načelnik Odjeljenja za privredu i finansije u Opštinskoj upravi Mrkonjić Grada, dok je od  2004. do 2008. godine radila kao načelnik Odjeljenja za finansije u ovoj opštinskoj upravi.

 U periodu od 1984. do 2004. godine bila je zaposlena u Šumskom gazdinstvu „Lisina” Mrkonjić Grad te zadužena za poslove u oblasti finansija.

 U toku stručnog usavršavanja 2000. godine stekla je licencu sertifikovanog računovođe, a 2008. godine i licencu ovlaštenog procjenjivača. Ispit za vještaka ekonomske struke položila je 2015. godine.

Ministar rada i boračko- invalidske zaštite RS Danijel Egić završio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 2012. do 2021. godine radio je u Ministarstvu poljoprivrede RS, a potom u Gradskoj upravi Prijedor na mjestu načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Bio je predsjednik Izvršnog odbora Banje Luke, više puta je biran za odbornika u Skupštini Grada Banja Luka i za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

„U tri sastava Vlade Republike Srpske, obavljao je funkciju ministra saobraćaja i veza. Bio je predsjednik Devetog i Desetog saziva Narodne skupštine Republike Srpske“, stoji u Čubrilovićevoj biografiji.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: capital.ba

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име