Javna ustanova “Vode Srpske” ostvarila je dobre rezultate u ovoj godini i većinu zacrtanih ciljeva, a u 2024. nastaviće sa realizacijom svih započetih mjera odbrane od poplava, izjavio je Srni direktor Miroslav Milovanović.

“Posebno je važno da konačno krene izgradnja drinskog nasipa u Semberiji kada organi lokalne vlasti izdaju sve neophodne saglasnosti i dozvole iz svoje nadležnosti”, naveo je Milovanović.

On je napomenuo da je ovih dana potpisan ugovor sa izabranim izvođačem radova za poslove hitne sanacije klizišta na području lokalnih zajednica Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica, a taj posao treba da se završi u naredna tri mjeseca.

Milovanović je napomenuo da su do sada ostvareni rezultati u realizaciji projekata zaštite od poplava, održavanju vodoprivrednih objekata i drugim stručnim poslovima upravljanja vodama, u finansijskom poslovanju i u saradnji sa drugim institucijama Republike Srpske, privredom i građanima.

On je ukazao da je najvažnije da su nastavljeni investicioni projekti, te je dodao da su potpisali osam novih ugovora za mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke, koji je obezbijedila Vlada Republike Srpske, ukupne vrijednosti oko 19 miliona evra.

“Pored toga, Fond solidarnosti Republike Srpske nedavno je odobrio 3,95 miliona KM za sanaciju vodoprivrednih objekata na određenim kritičnim tačkama. Sve to je nastavak investicionih aktivnosti u oblasti zaštite od poplava u Republici Srpskoj koji je započet nakon poplava 2010. i 2014. godine”, napomenuo je Milovanović.

Prema njegovim riječima, sistem odbrane od poplava u Republici Srpskoj je na mnogo boljem nivou nego 2014. godine.

“U januaru, junu i avgustu smo imali obilne padavine u kratkom periodu koje su izazvale nagli rast vodostaja i izlivanje rijeka. Na mjestima gdje su u međuvremenu izgrađeni odbrambeni objekti nije bilo štete, dok su bujice pričinile određenu štetu na lokacijama gdje još nisu izgrađeni zaštitni objekti”, istakao je Milovanović.

OPSTRUKCIJE OKO IZGRADNjE DRINSKOG NASIPA U SEMBERIJI

Sumirajući godinu na izmaku, direktor “Voda Srpske” navodi da su potpisani ugovori i započeto više radova zaštite od poplava.

Riječ je o sanaciji rijeke Vrbas kroz Banjaluku, Bosne na području Modriče, rijeka Liješanj i Grab u Doboju, rijeke Miloševice u Prijedoru, regulacijama Hoče na području Zvornika i rijeke Studeni Jadar u Milićima, kao i sanaciji crpnih stanica uz rijeku Savu.

“Ne možemo da budemo u potpunosti zadovoljni dinamikom realizacije ugovora za izgradnju drinskog nasipa u Semberiji. Vlada Republike Srpske obezbijedila je finansijska sredstva, a Javna ustanova `Vode Srpske` kompletnu projektnu dokumentaciju i već potpisala ugovor sa izvođačem radova, ali određene opstrukcije uticale su da realizacija projekta ne teče planiranom dinamikom”, rekao je Milovanović.

On je dodao da je izuzetno važno za Semberiju da drinski nasip bude završen što prije, jer se radi o veoma značajnom objektu u sistemu zaštite od poplava u Republici Srpskoj.

Prema riječima Milovanovića, u ovoj je godini ostvaren veliki napredak u sprečavanju nelegalne eksploatacije materijala iz vodotoka u saradnji sa drugim nadležnim institucijama Republike Srpske i građanima.

Bilo je aktivno pet ugovora za vađenje materijala iz vodotoka na rijeci Savi, devet ugovora na rijeci Drini, 16 na rijeci Bosni, sedam na Vrbasu, pet na Uni, tri na Ukrini, dva na Velikoj Usori i po jedan na Usori, Sani i Sušici.

Zaključno sa oktobrom, ukupna izvađena količina materijala na svim vodotocima je 1.449.478,32 metara kubnih.

Milovanović kaže da su, sa druge strane, svi otkriveni slučajevi nelegalne eksploatacije prijavljeni nadležnoj inspekciji.

ISKORAK U KADROVSKOM JAČANjU JAVNE USTANOVE

Direktor “Voda Srpske” ocijenio je da su, prema dosadašnjim presjecima, ostvarili dobre rezultate i u praćenju i prikupljanju vodnih naknada, gdje su prikupljena sredstva na nivou nekoliko prethodnih godina koje su bile veoma uspješne.

Istakao je i uspješnu saradnju sa Pravobranilaštvom Republike Srpske u procesima rješavanja imovinskih odnosa pred nadležnim organima po pitanju zaštite javnog vodnog dobra kao vlasništva Republike Srpske.

“Napravili smo iskorak i u kadrovskom jačanju `Voda Srpske`, zaposleno je više mladih inženjera hidrotehničkog smjera, zaštite životne sredine i drugih zanimanja potrebnih u procesu rada kako bi mogli na pravi način odgovoriti zahtjevima struke”, naveo je Milovanović.

On je naveo da su uspješno realizovali budžet za ovu godinu koji je Vlada Republike Srpske rebalansom utvrdila na iznos od 11.250.000 maraka.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име