Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima i o usklađenosti kada je riječ o poslovanju Narodne skupštine Srpske u prošloj godini.

Kako su revizori objavili ukupni rashodi i izdaci iskazani u iznosu od 12.060.283 KM, što je tri odsto niže od budžetskog okvira odobrenog rebalansom budžeta.

Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu Narodnoj skupštini odobren je budžetski okvir od 12.478.000 KM, a rebalansom budžeta Srpske 12.458.000 KM.

– Revizijom nisu utvrđene neusklađenosti u odnosu na regulativu koja propisuje proces pripreme i donošenja budžeta – navodi se u Izvještaju Glavne službe za reviziju.

Planom javnih nabavki sa izmjenama i dopunama plana za prošlu godinu bilo je planirano 67, a provedeno je 45 postupaka, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Kod revizijom ispitanih nabavki nisu utvrđene neusklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Narodne skupštine, revizori su izvršili reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima, te konstatovali da su one u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Ističe se da finansijski izvještaji Narodne skupštine Republike Srpske istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2023. godine – prihode, primitke, rashode i izdatke, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име