Pod postom se podrazumeva uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne, i pića na izvesno vreme. Postoji nekoliko stepeni posta:

 1. kada jedanput u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekuvanu, suvu – tzv. suhojedenje,
 2. kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi – tzv. post na vodi,
 3. kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu, i
 4. kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi.

Za vreme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mleka i proizvoda od mleka i jaja, na za to određeno vreme.
U Pravoslavnoj Crkvi postoji nekoliko postova koje smo dužni svi da postimo, i to:
1. Božićni post
U toku ovog posta, od 15. novembra do 17. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom postimo na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi; a od 18. do 24. decembra: ponedeljak, sreda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.
2. Veliki (Časni) post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom postimo na vodi; subotom i nedeljom postimo na ulju, a na Blagovesti i na Cveti dozvoljeno je jesti ribu.
3. Petrovski post
U toku ovog posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi; utorak i četvrtak na ulju; a subota i nedelja na ribi.
4. Gospojinski post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom se posti na vodi, subotom i nedeljom na ulju, a riba se koristi samo na Sveto Preobraženje Gospodnje.
5. Sreda i petak
Preko cele godine ovim danima se u ishrani koristi hrana spremana na vodi, uz određene izuzetke.
 
Kako je Crkva odredila dane u koje treba da se posti, tako je isto odredila dane kada je post razrešen. I to, sredom i petkom, u sledećim slučajevima:

 1. od 25. decembra do 4. januara razrešeno je na sve (jedu se: riba, sir, jaja, meso), znači ne posti se.
 2. u sedmici iza nedelje mitara i fariseja takođe je razrešeno na sve.
 3. u toku siropusne sedmice razrešeno je na: ribu, sir i jaja (meso u toku ove sedmice se ne jede).
 4. Svetla sedmica, sedmica po Vaskrsu, takođe je razrešena na sve.
 5. Duhovske sedmice, sedmica po Duhovima, takođe je razrešena na sve.
 6. od Tomine nedelje do Duhova, sredom i petkom, posti se na ulju.
 7. u sredu Prepolovljenja i sredu Odanija Vaskrsa dozvoljava se riba.

Napomena:
– Ako se dogodi da Božić praznujemo u sredu ili petak tada se razrešava na sve, ne posti se.
– Ako se pak dogodi da Petrovdan ili Velika Gospojina budu u sredu ili petak tada se razrešava na ribu (posti se na ribi), a u bilo koji drugi dan da se dogodi praznovanje nekog od ova dva praznika ne posti se.
Osim prethodno navedenih razrešenja tokom godine post može biti razrešen, sredompetkomili u toku posta, ako se praznuje određeni praznik.
 
PRAVILO POSTA ZA PROSTU 2018. GODINU
Ovo pravilo sačinjeno je na osnovu uputstava arhimandrita Eftimija, igumana manastira Jošanice blizu Jagodine u Eparhiji šumadijskoj. Unete su određene, minimalne, korekcije na osnovu sledećih izvora: 1) Opšti Tipik preko cele godine, patrijarh Pavle, Izdavački fond SPC Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Beograd, 2010; 2) Pravoslavni podsetnik za prostu 2018, Duhovni lug, Kragujevac, 2017; i 3) Post – put ka trpezi Boga živoga, Pravoslavno učenje o postu, Svetigora, Cetinje, 2001.
 

Datum
(civilni)
Datum
(crkveni)
Dan
u nedelji
Dnevno
pravilo posta
JANUAR
1. 1. 2018. 19. 12. 2017. Ponedeljak Voda
2. 1. 2018. 20. 12. 2017. Utorak Ulje
3. 1. 2018. 21. 12. 2017. Sreda Voda
4. 1. 2018. 22. 12. 2017. Četvrtak Ulje
5. 1. 2018. 23. 12. 2017. Petak Voda
6. 1. 2018. 24. 12. 2017. Subota Ulje
7. 1. 2018. 25. 12. 2017. Nedelja Mrs
8. 1. 2018. 26. 12. 2017. Ponedeljak Mrs
9. 1. 2018. 27. 12. 2017. Utorak Mrs
10. 1. 2018. 28. 12. 2017. Sreda Mrs
11. 1. 2018. 29. 12. 2017. Četvrtak Mrs
12. 1. 2018. 30. 12. 2017. Petak Mrs
13. 1. 2018. 31. 12. 2017. Subota Mrs
14. 1. 2018. 1. 1. 2018. Nedelja Mrs
15. 1. 2018. 2. 1. 2018. Ponedeljak Mrs
16. 1. 2018. 3. 1. 2018. Utorak Mrs
17. 1. 2018. 4. 1. 2018. Sreda Mrs
18. 1. 2018. 5. 1. 2018. Četvrtak Vino
19. 1. 2018. 6. 1. 2018. Petak Mrs
20. 1. 2018. 7. 1. 2018. Subota Mrs
21. 1. 2018. 8. 1. 2018. Nedelja Mrs
22. 1. 2018. 9. 1. 2018. Ponedeljak Mrs
23. 1. 2018. 10. 1. 2018. Utorak Mrs
24. 1. 2018. 11. 1. 2018. Sreda Ulje
25. 1. 2018. 12. 1. 2018. Četvrtak Mrs
26. 1. 2018. 13. 1. 2018. Petak Ulje
27. 1. 2018. 14. 1. 2018. Subota Mrs
28. 1. 2018. 15. 1. 2018. Nedelja Mrs
29. 1. 2018. 16. 1. 2018. Ponedeljak Mrs
30. 1. 2018. 17. 1. 2018. Utorak Mrs
31. 1. 2018. 18. 1. 2018. Sreda Mrs
FEBRUAR
1. 2. 2018. 19. 1. 2018. Četvrtak Mrs
2. 2. 2018. 20. 1. 2018. Petak Mrs
3. 2. 2018. 21. 1. 2018. Subota Mrs
4. 2. 2018. 22. 1. 2018. Nedelja Mrs
5. 2. 2018. 23. 1. 2018. Ponedeljak Mrs
6. 2. 2018. 24. 1. 2018. Utorak Mrs
7. 2. 2018. 25. 1. 2018. Sreda Ulje
8. 2. 2018. 26. 1. 2018. Četvrtak Mrs
9. 2. 2018. 27. 1. 2018. Petak Ulje
10. 2. 2018. 28. 1. 2018. Subota Mrs
11. 2. 2018. 29. 1. 2018. Nedelja Mrs
12. 2. 2018. 30. 1. 2018. Ponedeljak Beli mrs
13. 2. 2018. 31. 1. 2018. Utorak Beli mrs
14. 2. 2018. 1. 2. 2018. Sreda Beli mrs
15. 2. 2018. 2. 2. 2018. Četvrtak Beli mrs
16. 2. 2018. 3. 2. 2018. Petak Beli mrs
17. 2. 2018. 4. 2. 2018. Subota Beli mrs
18. 2. 2018. 5. 2. 2018. Nedelja Beli mrs
19. 2. 2018. 6. 2. 2018. Ponedeljak Apsolutni post
20. 2. 2018. 7. 2. 2018. Utorak Apsolutni post
21. 2. 2018. 8. 2. 2018. Sreda Voda
22. 2. 2018. 9. 2. 2018. Četvrtak Voda
23. 2. 2018. 10. 2. 2018. Petak Voda
24. 2. 2018. 11. 2. 2018. Subota Ulje
25. 2. 2018. 12. 2. 2018. Nedelja Ulje
26. 2. 2018. 13. 2. 2018. Ponedeljak Ulje
27. 2. 2018. 14. 2. 2018. Utorak Voda
28. 2. 2018. 15. 2. 2018. Sreda Voda
MART
1. 3. 2018. 16. 2. 2018. Četvrtak Voda
2. 3. 2018. 17. 2. 2018. Petak Ulje
3. 3. 2018. 18. 2. 2018. Subota Ulje
4. 3. 2018. 19. 2. 2018. Nedelja Ulje
5. 3. 2018. 20. 2. 2018. Ponedeljak Voda
6. 3. 2018. 21. 2. 2018. Utorak Voda
7. 3. 2018. 22. 2. 2018. Sreda Voda
8. 3. 2018. 23. 2. 2018. Četvrtak Voda
9. 3. 2018. 24. 2. 2018. Petak Ulje
10. 3. 2018. 25. 2. 2018. Subota Ulje
11. 3. 2018. 26. 2. 2018. Nedelja Ulje
12. 3. 2018. 27. 2. 2018. Ponedeljak Voda
13. 3. 2018. 28. 2. 2018. Utorak Voda
14. 3. 2018. 1. 3. 2018. Sreda Voda
15. 3. 2018. 2. 3. 2018. Četvrtak Voda
16. 3. 2018. 3. 3. 2018. Petak Voda
17. 3. 2018. 4. 3. 2018. Subota Ulje
18. 3. 2018. 5. 3. 2018. Nedelja Ulje
19. 3. 2018. 6. 3. 2018. Ponedeljak Voda
20. 3. 2018. 7. 3. 2018. Utorak Voda
21. 3. 2018. 8. 3. 2018. Sreda Ulje
22. 3. 2018. 9. 3. 2018. Četvrtak Ulje
23. 3. 2018. 10. 3. 2018. Petak Vino
24. 3. 2018. 11. 3. 2018. Subota Ulje
25. 3. 2018. 12. 3. 2018. Nedelja Ulje
26. 3. 2018. 13. 3. 2018. Ponedeljak Voda
27. 3. 2018. 14. 3. 2018. Utorak Voda
28. 3. 2018. 15. 3. 2018. Sreda Voda
29. 3. 2018. 16. 3. 2018. Četvrtak Voda
30. 3. 2018. 17. 3. 2018. Petak Voda
31. 3. 2018. 18. 3. 2018. Subota Ulje
APRIL
1. 4. 2018. 19. 3. 2018. Nedelja Riba
2. 4. 2018. 20. 3. 2018. Ponedeljak Voda
3. 4. 2018. 21. 3. 2018. Utorak Voda
4. 4. 2018. 22. 3. 2018. Sreda Voda
5. 4. 2018. 23. 3. 2018. Četvrtak Ulje
6. 4. 2018. 24. 3. 2018. Petak Apsolutni post
7. 4. 2018. 25. 3. 2018. Subota Ulje
8. 4. 2018. 26. 3. 2018. Nedelja Mrs
9. 4. 2018. 27. 3. 2018. Ponedeljak Mrs
10. 4. 2018. 28. 3. 2018. Utorak Mrs
11. 4. 2018. 29. 3. 2018. Sreda Mrs
12. 4. 2018. 30. 3. 2018. Četvrtak Mrs
13. 4. 2018. 31. 3. 2018. Petak Mrs
14. 4. 2018. 1. 4. 2018. Subota Mrs
15. 4. 2018. 2. 4. 2018. Nedelja Mrs
16. 4. 2018. 3. 4. 2018. Ponedeljak Mrs
17. 4. 2018. 4. 4. 2018. Utorak Mrs
18. 4. 2018. 5. 4. 2018. Sreda Ulje
19. 4. 2018. 6. 4. 2018. Četvrtak Mrs
20. 4. 2018. 7. 4. 2018. Petak Ulje
21. 4. 2018. 8. 4. 2018. Subota Mrs
22. 4. 2018. 9. 4. 2018. Nedelja Mrs
23. 4. 2018. 10. 4. 2018. Ponedeljak Mrs
24. 4. 2018. 11. 4. 2018. Utorak Mrs
25. 4. 2018. 12. 4. 2018. Sreda Ulje
26. 4. 2018. 13. 4. 2018. Četvrtak Mrs
27. 4. 2018. 14. 4. 2018. Petak Ulje
28. 4. 2018. 15. 4. 2018. Subota Mrs
29. 4. 2018. 16. 4. 2018. Nedelja Mrs
30. 4. 2018. 17. 4. 2018. Ponedeljak Mrs
MAJ
1. 5. 2018. 18. 4. 2018. Utorak Mrs
2. 5. 2018. 19. 4. 2018. Sreda Riba
3. 5. 2018. 20. 4. 2018. Četvrtak Mrs
4. 5. 2018. 21. 4. 2018. Petak Ulje
5. 5. 2018. 22. 4. 2018. Subota Mrs
6. 5. 2018. 23. 4. 2018. Nedelja Mrs
7. 5. 2018. 24. 4. 2018. Ponedeljak Mrs
8. 5. 2018. 25. 4. 2018. Utorak Mrs
9. 5. 2018. 26. 4. 2018. Sreda Ulje
10. 5. 2018. 27. 4. 2018. Četvrtak Mrs
11. 5. 2018. 28. 4. 2018. Petak Ulje
12. 5. 2018. 29. 4. 2018. Subota Mrs
13. 5. 2018. 30. 4. 2018. Nedelja Mrs
14. 5. 2018. 1. 5. 2018. Ponedeljak Mrs
15. 5. 2018. 2. 5. 2018. Utorak Mrs
16. 5. 2018. 3. 5. 2018. Sreda Riba
17. 5. 2018. 4. 5. 2018. Četvrtak Mrs
18. 5. 2018. 5. 5. 2018. Petak Ulje
19. 5. 2018. 6. 5. 2018. Subota Mrs
20. 5. 2018. 7. 5. 2018. Nedelja Mrs
21. 5. 2018. 8. 5. 2018. Ponedeljak Mrs
22. 5. 2018. 9. 5. 2018. Utorak Mrs
23. 5. 2018. 10. 5. 2018. Sreda Ulje
24. 5. 2018. 11. 5. 2018. Četvrtak Mrs
25. 5. 2018. 12. 5. 2018. Petak Ulje
26. 5. 2018. 13. 5. 2018. Subota Mrs
27. 5. 2018. 14. 5. 2018. Nedelja Mrs
28. 5. 2018. 15. 5. 2018. Ponedeljak Mrs
29. 5. 2018. 16. 5. 2018. Utorak Mrs
30. 5. 2018. 17. 5. 2018. Sreda Mrs
31. 5. 2018. 18. 5. 2018. Četvrtak Mrs
JUN
1. 6. 2018. 19. 5. 2018. Petak Mrs
2. 6. 2018. 20. 5. 2018. Subota Mrs
3. 6. 2018. 21. 5. 2018. Nedelja Mrs
4. 6. 2018. 22. 5. 2018. Ponedeljak Ulje
5. 6. 2018. 23. 5. 2018. Utorak Ulje
6. 6. 2018. 24. 5. 2018. Sreda Voda
7. 6. 2018. 25. 5. 2018. Četvrtak Ulje
8. 6. 2018. 26. 5. 2018. Petak Voda
9. 6. 2018. 27. 5. 2018. Subota Riba
10. 6. 2018. 28. 5. 2018. Nedelja Riba
11. 6. 2018. 29. 5. 2018. Ponedeljak Voda
12. 6. 2018. 30. 5. 2018. Utorak Ulje
13. 6. 2018. 31. 5. 2018. Sreda Voda
14. 6. 2018. 1. 6. 2018. Četvrtak Ulje
15. 6. 2018. 2. 6. 2018. Petak Voda
16. 6. 2018. 3. 6. 2018. Subota Riba
17. 6. 2018. 4. 6. 2018. Nedelja Riba
18. 6. 2018. 5. 6. 2018. Ponedeljak Ulje
19. 6. 2018. 6. 6. 2018. Utorak Ulje
20. 6. 2018. 7. 6. 2018. Sreda Voda
21. 6. 2018. 8. 6. 2018. Četvrtak Ulje
22. 6. 2018. 9. 6. 2018. Petak Voda
23. 6. 2018. 10. 6. 2018. Subota Riba
24. 6. 2018. 11. 6. 2018. Nedelja Riba
25. 6. 2018. 12. 6. 2018. Ponedeljak Voda
26. 6. 2018. 13. 6. 2018. Utorak Ulje
27. 6. 2018. 14. 6. 2018. Sreda Voda
28. 6. 2018. 15. 6. 2018. Četvrtak Riba
29. 6. 2018. 16. 6. 2018. Petak Voda
30. 6. 2018. 17. 6. 2018. Subota Riba
JUL
1. 7. 2018. 18. 6. 2018. Nedelja Riba
2. 7. 2018. 19. 6. 2018. Ponedeljak Ulje
3. 7. 2018. 20. 6. 2018. Utorak Ulje
4. 7. 2018. 21. 6. 2018. Sreda Ulje
5. 7. 2018. 22. 6. 2018. Četvrtak Ulje
6. 7. 2018. 23. 6. 2018. Petak Voda
7. 7. 2018. 24. 6. 2018. Subota Riba
8. 7. 2018. 25. 6. 2018. Nedelja Riba
9. 7. 2018. 26. 6. 2018. Ponedeljak Voda
10. 7. 2018. 27. 6. 2018. Utorak Ulje
11. 7. 2018. 28. 6. 2018. Sreda Voda
12. 7. 2018. 29. 6. 2018. Četvrtak Mrs
13. 7. 2018. 30. 6. 2018. Petak Riba
14. 7. 2018. 1. 7. 2018. Subota Mrs
15. 7. 2018. 2. 7. 2018. Nedelja Mrs
16. 7. 2018. 3. 7. 2018. Ponedeljak Mrs
17. 7. 2018. 4. 7. 2018. Utorak Mrs
18. 7. 2018. 5. 7. 2018. Sreda Ulje
19. 7. 2018. 6. 7. 2018. Četvrtak Mrs
20. 7. 2018. 7. 7. 2018. Petak Voda
21. 7. 2018. 8. 7. 2018. Subota Mrs
22. 7. 2018. 9. 7. 2018. Nedelja Mrs
23. 7. 2018. 10. 7. 2018. Ponedeljak Mrs
24. 7. 2018. 11. 7. 2018. Utorak Mrs
25. 7. 2018. 12. 7. 2018. Sreda Voda
26. 7. 2018. 13. 7. 2018. Četvrtak Mrs
27. 7. 2018. 14. 7. 2018. Petak Voda
28. 7. 2018. 15. 7. 2018. Subota Mrs
29. 7. 2018. 16. 7. 2018. Nedelja Mrs
30. 7. 2018. 17. 7. 2018. Ponedeljak Mrs
31. 7. 2018. 18. 7. 2018. Utorak Mrs
AVGUST
1. 8. 2018. 19. 7. 2018. Sreda Ulje
2. 8. 2018. 20. 7. 2018. Četvrtak Mrs
3. 8. 2018. 21. 7. 2018. Petak Voda
4. 8. 2018. 22. 7. 2018. Subota Mrs
5. 8. 2018. 23. 7. 2018. Nedelja Mrs
6. 8. 2018. 24. 7. 2018. Ponedeljak Mrs
7. 8. 2018. 25. 7. 2018. Utorak Mrs
8. 8. 2018. 26. 7. 2018. Sreda Ulje
9. 8. 2018. 27. 7. 2018. Četvrtak Mrs
10. 8. 2018. 28. 7. 2018. Petak Voda
11. 8. 2018. 29. 7. 2018. Subota Mrs
12. 8. 2018. 30. 7. 2018. Nedelja Mrs
13. 8. 2018. 31. 7. 2018. Ponedeljak Mrs
14. 8. 2018. 1. 8. 2018. Utorak Voda
15. 8. 2018. 2. 8. 2018. Sreda Voda
16. 8. 2018. 3. 8. 2018. Četvrtak Voda
17. 8. 2018. 4. 8. 2018. Petak Voda
18. 8. 2018. 5. 8. 2018. Subota Ulje
19. 8. 2018. 6. 8. 2018. Nedelja Riba
20. 8. 2018. 7. 8. 2018. Ponedeljak Voda
21. 8. 2018. 8. 8. 2018. Utorak Voda
22. 8. 2018. 9. 8. 2018. Sreda Ulje
23. 8. 2018. 10. 8. 2018. Četvrtak Voda
24. 8. 2018. 11. 8. 2018. Petak Voda
25. 8. 2018. 12. 8. 2018. Subota Ulje
26. 8. 2018. 13. 8. 2018. Nedelja Ulje
27. 8. 2018. 14. 8. 2018. Ponedeljak Voda
28. 8. 2018. 15. 8. 2018. Utorak Mrs
29. 8. 2018. 16. 8. 2018. Sreda Ulje
30. 8. 2018. 17. 8. 2018. Četvrtak Mrs
31. 8. 2018. 18. 8. 2018. Petak Voda
SEPTEMBAR
1. 9. 2018. 19. 8. 2018. Subota Mrs
2. 9. 2018. 20. 8. 2018. Nedelja Mrs
3. 9. 2018. 21. 8. 2018. Ponedeljak Mrs
4. 9. 2018. 22. 8. 2018. Utorak Mrs
5. 9. 2018. 23. 8. 2018. Sreda Ulje
6. 9. 2018. 24. 8. 2018. Četvrtak Mrs
7. 9. 2018. 25. 8. 2018. Petak Voda
8. 9. 2018. 26. 8. 2018. Subota Mrs
9. 9. 2018. 27. 8. 2018. Nedelja Mrs
10. 9. 2018. 28. 8. 2018. Ponedeljak Mrs
11. 9. 2018. 29. 8. 2018. Utorak Ulje
12. 9. 2018. 30. 8. 2018. Sreda Ulje
13. 9. 2018. 31. 8. 2018. Četvrtak Mrs
14. 9. 2018. 1. 9. 2018. Petak Ulje
15. 9. 2018. 2. 9. 2018. Subota Mrs
16. 9. 2018. 3. 9. 2018. Nedelja Mrs
17. 9. 2018. 4. 9. 2018. Ponedeljak Mrs
18. 9. 2018. 5. 9. 2018. Utorak Mrs
19. 9. 2018. 6. 9. 2018. Sreda Ulje
20. 9. 2018. 7. 9. 2018. Četvrtak Mrs
21. 9. 2018. 8. 9. 2018. Petak Riba
22. 9. 2018. 9. 9. 2018. Subota Mrs
23. 9. 2018. 10. 9. 2018. Nedelja Mrs
24. 9. 2018. 11. 9. 2018. Ponedeljak Mrs
25. 9. 2018. 12. 9. 2018. Utorak Mrs
26. 9. 2018. 13. 9. 2018. Sreda Ulje
27. 9. 2018. 14. 9. 2018. Četvrtak Ulje
28. 9. 2018. 15. 9. 2018. Petak Ulje
29. 9. 2018. 16. 9. 2018. Subota Mrs
30. 9. 2018. 17. 9. 2018. Nedelja Mrs
OKTOBAR
1. 10. 2018. 18. 9. 2018. Ponedeljak Mrs
2. 10. 2018. 19. 9. 2018. Utorak Mrs
3. 10. 2018. 20. 9. 2018. Sreda Ulje
4. 10. 2018. 21. 9. 2018. Četvrtak Mrs
5. 10. 2018. 22. 9. 2018. Petak Voda
6. 10. 2018. 23. 9. 2018. Subota Mrs
7. 10. 2018. 24. 9. 2018. Nedelja Mrs
8. 10. 2018. 25. 9. 2018. Ponedeljak Mrs
9. 10. 2018. 26. 9. 2018. Utorak Mrs
10. 10. 2018. 27. 9. 2018. Sreda Voda
11. 10. 2018. 28. 9. 2018. Četvrtak Mrs
12. 10. 2018. 29. 9. 2018. Petak Voda
13. 10. 2018. 30. 9. 2018. Subota Mrs
14. 10. 2018. 1. 10. 2018. Nedelja Mrs
15. 10. 2018. 2. 10. 2018. Ponedeljak Mrs
16. 10. 2018. 3. 10. 2018. Utorak Mrs
17. 10. 2018. 4. 10. 2018. Sreda Ulje
18. 10. 2018. 5. 10. 2018. Četvrtak Mrs
19. 10. 2018. 6. 10. 2018. Petak Ulje
20. 10. 2018. 7. 10. 2018. Subota Mrs
21. 10. 2018. 8. 10. 2018. Nedelja Mrs
22. 10. 2018. 9. 10. 2018. Ponedeljak Mrs
23. 10. 2018. 10. 10. 2018. Utorak Mrs
24. 10. 2018. 11. 10. 2018. Sreda Voda
25. 10. 2018. 12. 10. 2018. Četvrtak Mrs
26. 10. 2018. 13. 10. 2018. Petak Ulje
27. 10. 2018. 14. 10. 2018. Subota Mrs
28. 10. 2018. 15. 10. 2018. Nedelja Mrs
29. 10. 2018. 16. 10. 2018. Ponedeljak Mrs
30. 10. 2018. 17. 10. 2018. Utorak Mrs
31. 10. 2018. 18. 10. 2018. Sreda Riba
NOVEMBAR
1. 11. 2018. 19. 10. 2018. Četvrtak Mrs
2. 11. 2018. 20. 10. 2018. Petak Voda
3. 11. 2018. 21. 10. 2018. Subota Mrs
4. 11. 2018. 22. 10. 2018. Nedelja Mrs
5. 11. 2018. 23. 10. 2018. Ponedeljak Mrs
6. 11. 2018. 24. 10. 2018. Utorak Mrs
7. 11. 2018. 25. 10. 2018. Sreda Voda
8. 11. 2018. 26. 10. 2018. Četvrtak Mrs
9. 11. 2018. 27. 10. 2018. Petak Voda
10. 11. 2018. 28. 10. 2018. Subota Mrs
11. 11. 2018. 29. 10. 2018. Nedelja Mrs
12. 11. 2018. 30. 10. 2018. Ponedeljak Mrs
13. 11. 2018. 31. 10. 2018. Utorak Mrs
14. 11. 2018. 1. 11. 2018. Sreda Ulje
15. 11. 2018. 2. 11. 2018. Četvrtak Mrs
16. 11. 2018. 3. 11. 2018. Petak Ulje
17. 11. 2018. 4. 11. 2018. Subota Mrs
18. 11. 2018. 5. 11. 2018. Nedelja Mrs
19. 11. 2018. 6. 11. 2018. Ponedeljak Mrs
20. 11. 2018. 7. 11. 2018. Utorak Mrs
21. 11. 2018. 8. 11. 2018. Sreda Riba
22. 11. 2018. 9. 11. 2018. Četvrtak Mrs
23. 11. 2018. 10. 11. 2018. Petak Voda
24. 11. 2018. 11. 11. 2018. Subota Mrs
25. 11. 2018. 12. 11. 2018. Nedelja Mrs
26. 11. 2018. 13. 11. 2018. Ponedeljak Mrs
27. 11. 2018. 14. 11. 2018. Utorak Mrs
28. 11. 2018. 15. 11. 2018. Sreda Voda
29. 11. 2018. 16. 11. 2018. Četvrtak Ulje
30. 11. 2018. 17. 11. 2018. Petak Voda
DECEMBAR
1. 12. 2018. 18. 11. 2018. Subota Riba
2. 12. 2018. 19. 11. 2018. Nedelja Riba
3. 12. 2018. 20. 11. 2018. Ponedeljak Voda
4. 12. 2018. 21. 11. 2018. Utorak Riba
5. 12. 2018. 22. 11. 2018. Sreda Voda
6. 12. 2018. 23. 11. 2018. Četvrtak Ulje
7. 12. 2018. 24. 11. 2018. Petak Ulje
8. 12. 2018. 25. 11. 2018. Subota Riba
9. 12. 2018. 26. 11. 2018. Nedelja Riba
10. 12. 2018. 27. 11. 2018. Ponedeljak Voda
11. 12. 2018. 28. 11. 2018. Utorak Ulje
12. 12. 2018. 29. 11. 2018. Sreda Voda
13. 12. 2018. 30. 11. 2018. Četvrtak Ulje
14. 12. 2018. 1. 12. 2018. Petak Voda
15. 12. 2018. 2. 12. 2018. Subota Riba
16. 12. 2018. 3. 12. 2018. Nedelja Riba
17. 12. 2018. 4. 12. 2018. Ponedeljak Ulje
18. 12. 2018. 5. 12. 2018. Utorak Ulje
19. 12. 2018. 6. 12. 2018. Sreda Riba
20. 12. 2018. 7. 12. 2018. Četvrtak Ulje
21. 12. 2018. 8. 12. 2018. Petak Voda
22. 12. 2018. 9. 12. 2018. Subota Riba
23. 12. 2018. 10. 12. 2018. Nedelja Riba
24. 12. 2018. 11. 12. 2018. Ponedeljak Voda
25. 12. 2018. 12. 12. 2018. Utorak Ulje
26. 12. 2018. 13. 12. 2018. Sreda Ulje
27. 12. 2018. 14. 12. 2018. Četvrtak Ulje
28. 12. 2018. 15. 12. 2018. Petak Voda
29. 12. 2018. 16. 12. 2018. Subota Riba
30. 12. 2018. 17. 12. 2018. Nedelja Riba
31. 12. 2018. 18. 12. 2018. Ponedeljak Voda

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име