Druga majevička brigada je nastala u maju 1992. od starješina i vojnika 92. motorizovane brigade JNA rodom iz BiH, koja je poslije napada muslimanskih snaga na kolonu JNA na Brčanskoj Malti napustila Tuzlu 15. maja 1992, i dijelova 22. partizanske brigade JNA iz Ugljevika.

Bila je u sastavu Istočnobosanskog korpusa VRS, a borački sastav uglavnom je činilo izbjegličko stanovništvo predratnih opština Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija, Zvornik, sa manjim brojem mobilisanih vojnih obveznika iz opština Lopare, Ugljevik i Bijeljina.

Formacijski sastav brigade činili su: komanda brigade, komanda stana, tri pješadijska bataljona (kasnije je u sastav ušao još jedan bataljon), dvije baterije topova 13-1, haubica 105 mm, tenkovski vod, laki artiljerijski vod PVO 20/3, vod „Praga“, izviđački vod, vod vojne policije, odjeljenje inženjerije, vod veze, sanitetski vod i pozadinska četa.

Zona odbrane brigade bila je u zahvatu putne komunikacije Tuzla – Bijeljina na prevoju Banj brdo i oko releja Stolice, dok je Komandno mjesto brigade bilo na granici sela Tobut i Priboj.

Brigada je imala oko 2.000, u jednom periodu do 2.600 boraca, a osnovni borbeni zadatak brigade bio je odbrana prevoja Banj brdo i padina oko releja Stolice, zaštita srpskog stanovništva i teritorije po dubini, a u sadejstvu sa 1. majevičkom i 1. semberskom lakom pješadijskom brigadom.

Bila je angažovana i na posavskom, sarajevsko-romanijskom i zapadnokrajiškom dijelu ratišta.

U toku Odbrambeno-otadžbinskog rata 1992 – 1995. brigada je imala 404 poginula i 960 ranjenih boraca.

Komandanti brigade bili su: potpukovnik Mile Dubajić (od formiranja do avgusta 1992), major Velizar Blagojević (avgust 1992 – 10. septembar 1992), potpukovnik Pero Despotović (10. septembar 1992 – 13. april 1993), pukovnik Slavko Gužvić (13. april 1993 – februar 1994), pukovnik Miroslav Banđur (februar 1994. do spajanja 1. i 2. majevičke brigade i formiranja 308. brigade 3. korpusa VRS, 1995. godine).

Brigada je odlikovana Medaljom Petra Mrkonjića i Zlatnom značkom Istočnobosanskog korpusa VRS.

Spomen-soba brigade nalazi se u bivšem zadružnom domu u selu Priboj (opština Lopare). Na platou ispred doma podignut je spomenik poginulim borcima.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име