"Elektrokrajina" je, samo u ovoj godini, planirala da izdvoji skoro 15 miliona maraka za nabavku roba i radova i to putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

To praktično znači da su u 39 slučajeva ove godine namjeravali da izbjegnu tendere i direktno izaberu ponuđača za robu ili izvođača radova. 

Najviše novca, dva miliona maraka peduzeće je planiralo, ili već iskeširalo, samo za materijal za izradu novih priključaka. Prema Zakonu o javnim nabavkama, za nabavku robe bez objave obavještenja moraju da postoje opravdani razlozi.

Thumbnail

„U zakonu jasno stoji da se takav pregovarački postupak primjenjuje samo ako se roba koja se kupuje koristi za istraživanja, eksperimentisanja, ili pod nekim, drugim uslovima“.

Interesentno je da su u preduzeću planirali da potroše 830 hiljada maraka za proizvodni materijal za zimsko održavanje mreže. Istu cifru namijenili su i za elektromaterijal za zimsko održavanje mreže, takođe, bez objave obavještenja. Milionske cifre planirali su da utroše i na stubove za zimsko održavanje mreže. 

Thumbnail

„U četiri slučaja planirali su nabavku stubova za elektro mrežu: 

1. Armirano-betonski stubovi – 830 hiljada KM
2. Armirano-betonski stubovi za zismko održavanje mreže – 840 hiljada KM
3. Drveni kestenovi stubovi – 830 hiljada KM
4. Drveni impregnisani stubovi – 500 hiljada KM“

Pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja planirali su da izdvoje više miliona maraka i za rekontrukcije Elektrodistribucija: „Banjaluka“, „Prijedor“, „Čelinac“, „Gradiška“, „Laktaši“, „Prnajvor“, „Kozarska Dubica“ i drugih.  

Thumbnail

„Zakonom o javnim nabavkama određeno je da se pregovarački postupak bez obavještenja koristi u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili prvobitno zaključeni ugovor. Prema zakonu o javnim nabavkama ugovor o nabavci se dodjeljuje putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja onda kada nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u pregovaračkom postupku, ili onda kada nije bilo zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku, kada se ugovor zbog dokazivih razloga može dodijeliti samo određenom dobavljaču, ili zbog opravdane hitnosti“. 

Višemilionski iznos za investicije posebno je intereseantan u periodu kada preduzeće bilježi  gubitke u poslovanju. Gubitak „Elektrokrajine“ u prvih devet mjeseci ove godine, tri puta je veći nego za isti period prošle godine, i do sada iznosi skoro milion i po maraka. Proizvođačima električne energije u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske, „Elektrokrajina“ duguje više od 130 miliona maraka. Samo na plate u prvih devet mjeseci, preduzeće je izdvojilo više od 30 miliona maraka, znatno više nego prošle godine.

Izvor: www.atvbl.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име