Gradski štab za vanredne situacije danas je donio Naredbu kojom je za period od 11. do 25. maja 2020. godine regulisan rad trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina.

Naredba Gradskog štaba je istovjetna zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije od petka, 8. maja kojom je, između ostalih, dozvoljen rad ugostiteljskim objektima, frizerskim salonima, privatnim stomatološkim ambulantama, fitnes-centrima i sličnim djelatnostima kojima je bio kojima je bio zabranjen rad.

Naredbom Gradskog štaba je određeno i da Gradska uprava od ponedeljka, 11. maja, Gradska uprava počne da radi u punom kapacitetu.

 

Ova Naredba je dio ublažavanja restriktivnih mjera u okviru borbe protiv epidemije, a Gradski štab za vanredne situacije upozorava da je u toku rada ugostiteljskih, zanatskih, trgovačkih i drugih objekata i dalje obavezno korišćenje zaštitne opreme, držanje socijalne distance i primjena drugih mjera opreza, u skladu s uputstvima Instituta za javno zdravstvo. Gradski štab poziva građane i privrednike da te mjere poštuju, kako bi se smanjio rizik od širenja zaraze, ali i da bi se izbjeglo nepotrebno kažnjavanje.

Nakon današnje dezinfekcije, od sutra će za posjetioce biti otvoren i Gradski park.
Gradski štab i komandant Štaba Mićo Mićić su zahvalili privrednicima i građanima na razumijevanju i izrazili očekivanje da će nastaviti da se pridržavaju mjera opreza, kako bi što prije pobijedili epidemiju i vratili se uobičajenom načinu života.

U nastavku je tekst Naredbe Gradskog štaba:
Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. i 90. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi

N A R E D B U
o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
 

  1. U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva nalaže se provođenje sledećih mjera:

            1) zabranjuje/u se do 25.05.2020. godine:
            – sva javna okupljanja,
            – rad bazenima, „wellness“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih       objekata za smještaj i
            – takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista,
            2) zabranjuje/u se do 18.05.2020. godine:
            – rad dječijim igraonicama i
            – aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces.
           
      2. Ograničava se rad do 25.05.2020. godine:
            1) u vremenskom periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa:
            – trgovinama na veliko,
            – trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,
            – subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine         i kolača,
            – ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,
            – subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te            djelatnosti,
            – javnim kuhinjama putem šalterskog usluživanja, bez mogućnosti usluživanja u            objektima,

 

            – fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima     organizovanja),
            – privatnim stomatološkim ambulantama,
            – subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtijeva     neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),
            – apotekama i poljoprivrednim apotekama,
            – benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u            kojem je smješten prodajni i ugostiteljski objekat, a bez vremenskog ograničavanja           rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina i
            – prerađivačima igara na sreću,
            2) od 07:00 do 15:00 časova:
             – tržnicama na veliko i tržnicama na malo (pijace),
            3) od 06:00 do 13:00 časova:
            – stočnim pijacama.
             
3. Od 18.05.2020. do 25.05.2020. godine, ograničava se rad u vremenskom periodu koji       ne narušava trajanje policijskog časa:
            – rad dječijim igraonicama i
            – aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces.
 
4. U periodu iz tačke 2. ove Naredbe ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu           za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, kao i        usluge ishrane i pića gostima i trećim licima sa vremenskim ograničenjem iz           tačke 2. podtačka 1. ove Naredbe.

 

 
5. Svi subjekti iz tačke 2. i 3. ove Naredbe dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo   Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19  bolesti na radnom       mjestu.
 
6. Svi subjekti iz tačke 2. i 3. ove Naredbe mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo            Republike Srpske“.
 
      7. Gradska uprava i gradske službe dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
– na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge            građanima, ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u         Gradskoj upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i          pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,

 

– održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorijama Gradske uprave od  najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
– omogućiti rad šalter sale i matične službe Gradske uprave, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 
       8. Zadužuju se Odjeljenje za inspekcijske poslove i Odjeljenje komunalne policije Gradske uprave Bijeljina da u provođenju ove Naredbe obezbijede poštovanje            iste od strane naprijed navedenih subjekata.
 
       9. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 8. ove Naredbe,      svakodnevno    će izvještavati Komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije.
 
10. U slučaju nepostupanja po ovoj Naredbi primjenjivaće se kaznene odredbe predviđene Zakonom.
 
11. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi Naredba o regulisanju rada  trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj: 22/20, 23/20, 24/20 i       25/20).
 
12. Ova Naredba stupa na snagu 11.05.2020. godine i primjenjivaće se do 25.05.2020. godine, a biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
            Broj: 02-014-1-958/20                                     G R A D O N A Č E L N I K
            Datum, 10. maj 2020. godine                                     Mićo Mićić
 
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: Gradska uprava
                                                                                                       
 
 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име