“DOGOVOR ZA BIJELJINU“: Ovo su neki od razloga za opoziv Petrovića…

Datum:

Share post:

Za srijedu, (8. februar 2023.) sa početkom u 10.00 časova, zakazana je 19. redovna sjednica Skupštine Grada Bijeljina.

Prema materijalima za ovu sjednicu Skupštine, pored redovnih tačaka, odnosno zapisnika sa posljednje redovne i posljednje vanredne sjednice Skuštine Grada, kao i odborničkih pitanja i inicijativa i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, naći će se samo jedna tačka – Inicijativa za opoziv Gradonačelnika.

Skupština Grada Bijeljina je 12. januara 2023. godine uputila Podsjetnik Gradonačelniku za 19. sjednicu Skupštine Grada Bijeljina, gdje su navedene sve tačke dnevnog reda koje po Programu rada treba da se nađu na zasijedanju, i u kome je navedeno da je rok za dostavu materijala 20. januara 2023. godine.

Ni nakon što je Skupština Grada uputila Gradonačelniku urgenciju za dostavu materijala, do današnjeg dana, nije dostavljen ni jedan materijal, odnosno ni jedna tačka dnevnog reda, od strane Gradonačelnika, niti je na urgenciju odgovoreno na bilo koji način.

Koalicija ‘’Dogovor za Bijeljinu’’ je donijela Odluku da se krene u proceduru opoziva gradonačelnika Bijeljine u srijedu, 11. januara 2023. godine.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Grada Bijeljina na svojoj održanoj 20. Sjednici, 25. januara 2023. godine dala je pozitivno mišljenje po Inicijativi za opoziv Gradonačelnika Bijeljine.

Ovi razlozi Koalicije Dogovor za Bijeljinu, a koji su potpisani i od strane 25 odbornika Skupštine Grada Bijeljina, odnosno Komisije za izbor i imenovanja će se naći kao tačka dnevnog reda na sledećoj, 19. redovnoj sjednici Skupštine Grada Bijeljina (08. februar 2023.) te ih javnosti prezentujemo u cijelosti:

 RAZLOZI ZA OPOZIV

 Razvoj Bijeljine zaustavljen, nema investicija

-Razvoj našeg Grada je zaustavljen, a svi krupni projekti od opšteg interesa koji se realizuju od strane lokalne zajednice tapkaju u mjestu dvije godine: Studentski Dom, Sportska sala, Industrijsko – poslovne zone, Slobodna trgovinska zona, Autobuska stanica, Vatrogasni dom, Gasifikacija Grada, Javna garaža i slično.

-Pod rukovodstvom Gradonačelnika i nove administracije grad ne bilježi nikakve rezultate, ne pravi ambijent za nova radna mjesta, ni za investicije. Ovo sve je poražavajuće s obzirom na to da Vlada RS gradi autoput koji će Bijeljinu povezati sa Beogradom, Novim Sadom i Banja Lukom, što je razvojna šansa koju naš Grad ne smije propustiti, a trenutno se uopšte ne bavi time, niti ima aktivnosti na novim Industrijsko – poslovnim zonama i Slobodnoj trgovinskog zoni. Privredni savjet grada od dolaska Gradonačelnika uopšte ne funkcioniše, niti ima predsjednika.

-U prethodne 2 godine 93% tačaka dnevnog reda koje je predložio Gradonačelnik Skupština Grada je i usvojila. Usvajanje ili neusvajanje na sjednicama je jedina nadležnost koju Skupština ima. Nakon usvajanja budžeta grada i ostalih akata, sve dalje nadležnosti za izvršenje ima gradonačelnik. Iz ovog podatka se vidi, crno na bijelo, da Skupština Grada nije kočnica bilo čega što je važno za građane, a da se jedina kočnica razvoju grada nalazi u kabinetu Gradonačelnika i gradskoj upravi.

Komunalna infrastruktura zapuštena, zaposlio 150 novih radnika, 12 savjetnika

-Komunalna infrastruktura nam je potpuno zapuštena, iako postoji novac u budžetu koji je namijenjen za to i generalno postoje značajni budžetski suficiti imajući u vidu to da se u gradu ne radi ništa kapitalno. Na primjer, u 2021. godini, za izgradnju komunalne infrastrukture je bilo predviđeno 1.8 miliona KM, a po izvještaju o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci realizovano je samo 35 hiljada KM. Sramotan podatak.

-Po izvještaju Poreske uprave i Odjeljenja za finansije, gradonačelnik je zaposlio oko 150 novih radnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina i imenovao 12 savjetnika. Sve radnike je zaposlio bez konkursa, ličnom odlukom, uz puna usta priče o transparentnosti, čuvanja narodnog novca i borbe protiv stranačkog zapošljavanja. U pitanju je nezakonito zapošljavanje, jer je po zakonu o lokalnoj samoupravi (član 69.) imao pravo da angažuje samo 34 radnika i to po tačno određenim uslovima što ovdje nije slučaj. Gradonačelnik je, nezakonitim zapošljavanjem lica na određeno vrijeme, uvećao iznos potreban za plate i ostale naknade za više stotina hiljada konvertibilnih maraka, a sve na štetu budžeta Grada Bijeljina. Za ovo djelo postoji krivična prijava protiv gradonačelnika.

Nije proglašeno stanje elementrne nepogode – suša, nepoštuje Savjete MZ, ne sarađuje sa SG Grada Bijeljina ni sa institucijama Republike Srpske, obmanjuje građane

Nije proglasio stanje elementrne nepogode – suša, čime je direktno nanio višemilionsku štetu poljoprivrednicima, u smislu finansijske pomoći koju bi dobili da je proglašena suša. Naime, tokom septembra mjeseca 2022. godine, a nakon prijema Izvještaja Komisije za procjenu nastalih šteta od posljedica suše na poljoprivrednim kulturama, kojim je utvrđeno da je usljed dugotrajne suše u periodu april-avgust 2022. godine na ratarskim i povrtarskim kulturama, kao i višegodišnjim zasadima, poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Bijeljina pričinjena šteta od minimalno 63.730.632,00 KM, svjesnim kršenjem Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12 i 111/21), Gradonačelnik je propustio da proglasi vanrednu situaciju, odnosno donese Odluku o proglašenju vanredne  situacije za područje Grada Bijeljina, u skladu sa odredbama člana 39. stav 2. i 41. stav 1. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 46/17 i 111/21), iako je bio dužan i morao biti svjestan da usljed toga može nastupiti teža povreda prava poljoprivrednih proizvođača na području Grada Bijeljina, usljed čega je istima šteta i nastupila zbog nemogućnosti Vlade Republike Srpske da pruži pomoć jedinicama lokalne samouprave za otklanjanje šteta većeg obima izazvanih elementarnom nepogodom-sušom shodno odredbama člana 56. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama. Za ovo djelo je podnesena krivična prijava protiv Gradonačelnika.

-Potrebe i zahtjevi stanovnika jedne mjesne zajednice se najbolje prezentuju Gradskoj upravi preko savjeta mjesnih zajednica. Iako oni nemaju status pravnog lica, njihov značaj je veliki međutim Gradonačelnik se ignorantski odnosi prema zahtjevima i potrebama građana u mjesnim zajednicama. Ni u mjesnim zajednicama u koje je, u prethodnom periodu, dolazio lično Gradonačelnik i obećavao rješavanje određenih problema, do sada ništa nije urađeno. Vrijeme je prošlo u „šetanju“ predstavnika mjesnih zajednica od jednog do drugog odjeljenja u Upravi grada. Poražavajuće je i to da gotovo ni na jedan zahtjev iz ovih mjesnih zajednica nije čak ni odgovoreno. Izostali su i rezultati sa održanih sastanaka na Danima otvrenih vrata u Gradskoj upravi gdje su Gradonačelnik i njegovi saradnici razgovarali sa građanima radi rješavanja njihovih problema pa se može postaviti pitanje zašto nema više ovog događaja na kome su građani mogli direktno izložiti Gradonačelniku svoje probleme.

-Nije grad jedan čovjek, ma ko on bio. Od početka svog mandata Gradonačelnik uporno opstruiše razvoj Semberije, pri čemu se bavi samo izazivanjem sukoba s političkim oponentima i sirovim populizmom, a u gradu ništa konkretno nije urađeno. Gradonačelnik je predstavnik svih građana Semberije i dužan je da sarađuje sa svim organima i institucijama. Međutim, on ne samo da ne sarađuje sa Skupštinom Grada nego ne sarađuje ni sa zvaničnicima i institucijama Republike Srpske. Grad vodi preko fejsbuka i portala a ne odaziva se na pripremne sastanke u vezi sa održavanjem sjednica Skupštine Grada, a posebno je neodgovorno što kao komandant Štaba civilne zaštite u situaciji kada Semberiji prijete poplave ne odgovora na pozive predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao ni na pozive iz Voda Srpske i Civilne Zaštite. Ovim činjenjem su direktno ugroženi životi i imovina stanovnika Semberije.

-Agrarni fond je sa 12 zaposlenih uradio više infrastrukture u semberskim selima za mjesec dana nego što su Gradonačelnik i Gradska uprava uradili za dvije godine mandata. Zahvaljujući Kompenzacionom fondu Republike Srpske koji je u avgustu uplatio tri miliona maraka na račun Agrarnog fonda za ruralni razvoj, asfaltirano je 18 kilometara puteva u 42 mjesne zajednice na području Semberije. U ovako kratkom roku nikada nije urađen ovako veliki posao, a ispoštovane su sve zakonske procedure za realizaciju zahtjevnog posla dok je sa druge strane Gradonačelnik svjesno obmanjivao građane i na sve načine pokušavao da blokira da ova sredstva uopšte dođu u Grad Bijeljinu. Kada je vidio da nije uspio da opstruiše projekat ruralnog razvoja Semberije, podnio je krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u realizaciji istog.

Sredstva obezbijeđena a Bijeljina nema LED rasvjetu, ponižavanje institucija Republike Srpske, upućivanje prijetnji

-Grad Bijeljina nema LED rasvjetu, iako već dvije godine ima namjenska 2 miliona KM za ovu svrhu. Ovo je samo jedan u nizu važnih projekata za grad koji su dolaskom novog Gradonačelnika i njegove administracije naprasno zaustavljeni, iako su sredstva obezbijeđena, a grad za ta sredstva plaća kamate i penale. Pored toga, kako vrijeme prolazi, inflacija jede veći dio tog novca, pa ono što ste mogli uraditi prošle godine za taj novac, sada možete oko 50% od toga. Prednosti LED rasvjete: 10 puta duži vijek trajanja; Energetska efikasnost (70-80% uštede u odnosu na obične sijalice); Ekologija – ne sadrže toksične hemikalije; Mogućnost apsolutne kontrole osvjetljenja; Sijalice na bazi žive koje trenutno imamo su zabranjene u većini EU zemalja i uskoro neće postojati rezervni dijelovi za njih; Ukupna ušteda za grad nakon realizacije ovog projekta bi bila 400 – 500 hiljada KM godišnje, a ako uzmemo u obzir i inflaciju, zaključak je da je grad Bijeljina za dvije godine novog Gradonačelnika pretrpio milionsku štetu zbog nerealizovanja ovog projekta.

-Gradonačelnik stalno izaziva krizu, igra se sa osjećanjima ljudi, kako zaposlenih u preduzećima tako i čitavog stanovništva našeg grada. Očiti primjer takvog ponašanja su prijetnje da će grad ostati bez vode i grijanja, a radnici u javnim preduzećima zaduženim za isporuku vode i grijanja ostati bez posla. Da postoji stvarna briga, a ne politika, vjerovatno bi bilo manje konferencija i saopštenja za medije, a više sastanaka u cilju nalaženja rješenja za nagomilane probleme u ovim preduzećima. Ne bi bilo loše da Gradonačelnik objasni zašto je odluka za pomoć Gradskoj toplani negdje kupila prašinu preko 60 dana, pa na kraju dostavljena 2 dana pred sjednicu Skupštine i zašto se ne poštuju zaključci Skupštine da se pored Gradske toplane, pomogne i a.d. ,,Vodovod i Kanalizacija“ i JU ,,Banja Dvorovi“, koji su takođe u velikim problemima. Jedina briga je da se pravi politički rijaliti – da se situacija dramatizuje, da se prave konferencije za medije, saopštenja sa teškim riječima, da se poigrava strahom ljudi. Sve se to radi sa ciljem da se na taj način prikupi neka politička podrška i poeni.

-Odmah na početku mandata Gradonačelnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina došlo je najviše rukovodstvo Republike Srpske (srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković), koje je pružilo ruku i imalo namjeru da podrži sve ono što Gradska uprava kandiduje. Međutim, tom prilikom Gradonačelnik se nedomaćinski i nekulturno ponašao, a Gradska uprava Grada Bijeljina se obrukala jer ni na jedno pitanje nije imala konkretan odgovor niti jedan jedini spreman projekat.

-Funkcija Gradonačelnika je veoma ozbiljna i odgovorna, a ne dječija igrarija i rijaliti šou kako je vidi i obavlja aktueleni Gradonačelnik. Izjava: „Imam dojavu da su psi iz seoskih sredina dovoženi noću u centar grada kako bi se pravilo haotično stanje“, neodmjereni ispadi Gradonačelnika, neprimjereni javnom prostoru i političkom dijalogu nameću pitanje njegovog shvatanja javne funkcije koju obavlja i političke kampanje zasnovane na uvredama i šovinizmu. Poznati su njegovi ispadi u kojima je kao Gradonačelnik i odbornike nazivao gladnim hijenama i zločincima, a nekim direktorima javnih preduzeća javno prijetio riječima „sat otkucava tika-tak“ što je potpuno neprimjereno. Iako treba biti ,,gradonačelnik svih građana“ konstantno je ispoljavao mržnju i netrpeljivost prema svim građanima koji su politički neistomišljenici, nazivajući ih i pogrdnim imenima u javnosti (npr. sekta i sl.) Gradonačelnik je privatizovao zvaničnu internet stranicu Grada Bijeljina, za svoju ličnu promociju i sukobe sa neistomišljenicima, a na kojoj stranici se više nego često objavljuju vijesti kojima se Skupština grada, odbornici i drugi politički neistomišljenici optužuju i napadaju. Može se samo pretpostaviti kakav utisak to ostavlja na bilo koga ko nije iz Bijeljine a želi da se informiše o našem gradu, investira u naš grad i slično, pa posjeti zvaničnu stranicu grada Bijeljina.

Nema Informacije o statusu izgradnje gasovoda, stanja u Banji Dvorovi, zanemarivanje sportskih kolektiva

-Gradonačelnik nije postupio po zaključcima donesenim na 2. sjednici održanoj dana 03.03.2021. godine prema kojim je Gradonačelnik Grada Bijeljina trebalo da u saradnji sa resornim Odjeljenjem pripremi za narednu sjednicu Skupštine Grada Bijeljina Informaciju o statusu izgradnje gasovoda na teritoriji grada Bijeljina, zatim da u roku od 90 dana, a u saradnji sa resorno nadležnim Odjeljenjima Gradske uprave i stručnim licima iz oblasti ekologije, sačini prijedlog mjera za smanjenje zagađenja vazduha na teritoriji grada Bijeljina, kao i prijedlog načina finansiranja provođenja ovih mjera, a zbog čega nije sazvana tematska sjednica Skupštine Grada Bijeljina sa navedenom temom. Ovaj zaključak je naveden kao primjer iz razloga što je Grad Bijeljina jedan od gradova koji u toku grejne sezone imaju najzagađeniji vazduh u BiH, a i šire. Nepostupanje po ovom zakučku i nečinjenje ničega po ovom pitanju, nanosi veliku štetu svim ljudima koji žive u našem gradu. Takođe, pored ovog zaključka, postoji i niz drugih zaključaka Skupštine grada Bijeljina po kojima Gradonačelnik svjesno nije postupio.

-Zbog situacije u Banji Dvorovi održana je i tematska sjednica Skupštine Grada Bijeljina ali ništa nakon ovog nije učinjeno. Nije postupljeno ni po zaključcima Skupštine niti je postupljeno ono što je Gradonačelnik obećavao u medijima. Nije završena procjena vrijednosti kapitala i imovine JU Banja „Dvorovi“, nije održan nijedan sastanak sa potencijalnim investitorima, niti je od strane Gradonačelnika na razmatranje i usvajanje u Skupštinu Grada Bijeljina upućen prijedlog koji bi se odnosio na promjenu pravne forme JU Banja „Dvorovi“, sa ciljem da se omogući investiranje u ovu Javnu ustanovu od strane Vlade Republike Srpske ili drugih potencijalno zainteresovanih investitora, a nije sproveden nijedan korak od strane Gradonačelnika na sprovođenju referenduma građana o konačnom prijedlogu statusa JU Banja „Dvorovi“. Ili, bolje rečeno, Gradonačelnik Grada Bijeljina nije učinio nijedan korak za revitalizaciju i obnovu JU Banja „Dvorovi“ Dvorovi osim što je dao prazna obećanja po ovom pitanju.

-Fudbalski klub Radnik postoji od 1945. godine. Kroz svoju decenijama dugu istoriju, bilježio je puno uspjeha i padova, međutim, čini se, da je za sadašnju situaciju u klubu najodgovorniji Gradonačelnik. Savjet za sport grada Bijeljina, apelovao je više puta na Gradonačelnika i njegove saradnike, da se uključe u rješavanje problema u Fudbalskom klubu Radnik. Na pozive i savjete oglušio se Gradonačelnik i svojom nesposobnošću doveo klub u ovakvu situaciju. Gradonačelnikovo kompletno dosadašnje ponašanje prema fudbalskom klubu Radnik se pokazalo da je jako površan i destruktivan, te da sem neargumentovanog „ne slažem se“ i „nije to u redu“ ni u kom segmentu nije ponudio konkretno rješenje za ovaj klub.

Ustavni sud, nepoštovanje NS RS

-Od početka smo isticali da postoje određeni propusti u radu Gradonačelnika i izlasci iz okvira svojih nadležnosti, odnosno kršenje zakona, što je, kao i u nekim ranijim slučajevima, dobilo zvaničnu potvrdu od strane nadležnih institucija. Odlukom broj U-38/21 od 30.03.2021. godine Ustavni sud Republike Srpske je utvrdio da je Gradonačelnik izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja jer je donio Pravilnik o izmjeni Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, br. 10/21), a na osnovu koga je Gradonačelnik iz budžeta Grada Bijeljina za 2021. godinu isplatio finansijska sredstva za sport i fizičku kulturu u iznosu od 1.150.000,00 KM. S druge strane, Gradonačelnik se postavio kao neko ko je krajnji tumač i krajnja instanca koja određuje svima šta jeste a šta nije u skladu sa zakonom, što je i formalno pravno i suštinski neprihvatljivo i nenormalno. I ta priča se srušila kao kula od karata.

-Gradonačelnik i Kristijan Šmit su se sastali u bijeljinskom naselju Pet jezera i razgovarali sa ljudima koji treba da legalizuju svoje stanove. Nije sporno to što Gradonačelnik želi da se riješi ovaj problem, ali je sporno to što Gradonačelnik ima bolju vezu sa Kristijanom Šmitom, nekim ambasadama i međunarodnim faktorom nego sa Skupštinom grada i institucijama Republike Srpske. Naime, za Narodnu Skupštinu Republike Srpske Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i svi su dužni poštovati stavove Narodne skupštine Republike Srpske i međunarodne rezolucije, a međunarodna rezolucija kaže da je Savjet bezbjednosti UN jedini koji je legitiman da postavi viskog predstavnika što ovdje nije slučaj.

-Isplata jednokratne pomoći penzionerima obezbijeđena je u iznosu od 300.000 KM putem amandmana koji je na Rebalans budžeta grada podnijela skupštinska većina. Na Gradonačelniku i Gradskoj upravi je bio da realiziju ovu jednokratnu pomoć. Udruženje penzionera i Fond PIO imali su svu potrebnu evidenciju za određivanje tačnog broja ovih korisnika kao i druge podatke potrebne za isplatu, međutim Gradonačelnik je radi ubiranja političkih poena preko 1.200 naših sugrađana sa najnižom penzijom, lošeg materijalnog i zdrastvenog stanja obavezao da moraju ponovo prikupljati različitu dokumentaciju, čekati u redovima i predati dokumentaciju na šalter u vrijeme krize korona virusa.

Najava tužbe, neprisustvovanje obilježavanju Dana Grada, kleveta, odbijanje pomoći Institucija Republike Srpske

-Grad Bijeljina je u ovom trenutku suočen sa ozbiljnom tužbom i narušavanjem odnosa sa Srbija Gasom kao većinskim vlasnikom preduzeća BN Gas jer je propustio da u prijedlogu budžeta ili kasnijim prijedlogom odluke o isplati novčanih sredstava predvidi i uplati sredstva od 628.712,14 KM, koja su još 2021. godine trebala biti prebačena Bijeljina gasu DOO kao refundacija za legalizaciju distributivnog gasnog sistema u Bijeljini. Razlozi za ovakvo ponašanje Gradonačelnika su nejasniji, tim prije što Bijeljina gas DOO tvrdi da se Gradonačelnik Ljubiša Petrović već ,,pismeno i usmeno“ izjasnio da ,,dug nije sporan“, ,,o čemu postoji valjana dokumentacija“ i izražava se sumnja da se radi o svjesnoj i namjernoj ,,zloupotrebi upravnog postupka“. ,,Gradonačelnik, kao lice koje upravlja suvlasnikom preduzeća (opština Bijeljina 20%), do danas nije pružio suvislo opravdanje za kašnjenje u prenosu ovih sredstava iako je isto obećao u više navrata, usmeno i pismeno, raspolaže sredstvima na računu“ kaže se u pojašnjenju najave tužbe.

-Gradonačelnik kao domaćin grada nije prisustvovao obilježavanju Dana Grada zbog korišćenja godišnjeg odmora iako je godišnji odmor mogao koristiti prije ili nakon obilježavanja Dana Grada. Potpisnik pozivnica i jedan od glavnih organizatora – nije bio prisutan! U nekom drugom gradu, to bi možda bio i protokolarni skandal. U našem to već odavno nije, jer nas je tako naučio Gradonačelnik.

-Miroslav Milovanović je u medijima objavio je da je gradonačelnik Ljubiša Petrović uzeo 60.000 KM da bi napustio stranku Zlatka Maksimovića Pokret “Uspješna Srpska” i vratio se u SDS, na čijem je čelu tada bio Mićo Mićić. Zbog izjave date u medijima Ljubiša Petrović je tužio Miroslava Milovanovića za klevetu Osnovnom sudu koji je u cjelosti odbacio tužbeni zahtjev Ljubiše Petrovića. Nakon toga Ljubiša Petrović je podnio žalbu koju je Okružni sud odbacio i potvrdio prvostepenu presudu, a sami iz toga izvucite zaključak.

-Dvije godine mandata gradonačelnik nije iskoristio da se bavi poslom gradonačelnika i problemima u gradu, nego isključivo politikom, postavši zajedno sa svojim saborcima dio projekta koji ruši legitimne istitucije Republike Srpske, sije mržnju i pravi podjele među narodom. Grad Bijeljina tako postaje taoc Ljubiše Petrovića, koji svoje lične mržnje i animozitete prenosi kao zvaničan stav grada i svih nas koji živimo u njemu. Odbija svaku vrstu pomoći od strane institucija Republike Srpske, a vrijeme uglavnom provodi u Ambasadama po Sarajevu i Beogradu, a nerijetko i po zapadnim zemljama, naravno o trošku građana Bijeljine.

Nenamjensko i neadekvatno trošenje sredstava budžeta

-Nenamjensko i neadekvatno trošenje sredstava budžeta, odnosno narodnog novca građana Bijeljine je je izraženo u prethodne dvije godine. Pored toga što postoji kršenje zakona i odluke o izvršenju budžeta, po pitanju raznih realokacija i davanja iz budžeta odlukom i hirom jednog čovjeka, pa su tako sve one stavke koje se odnose na dijeljenje novca odlukom jednog čovjeka i u svrhu promocije jednog čovjeka (Gradonačelnika) značajno prekoračene, dok su sve one stavke koje su kapitalne, koje su od interesa za grad, iskorištene u mizernom procentu (primjer; izgradnja komunalne infrastrukture u gradu, za 9 mjeseci od 1.8 miliona KM realizovano 35 hiljada KM). Iako je Skupština grada u cilju lakšeg funkcionisanja dozvolila realokacije do 5%, Gradonačelnik je to zloupotrijebio i prekršio, pa je recimo u kabinetu Gradonačelnika za reprezentaciju od budžetom predviđenih 30 hiljada KM, reprezentacija Gradonačenika kroz nezakonite realokacije došla na 68 hiljada KM.

-Gotovo ni jedna inicijativa odbornika u skupštini grada nije realizovana, a na veliku većinu ili uopšte nije odgovoreno ili nije blagovremeno odgovoreno. Pored toga što je ovo kršenje propisa koji predviđaju da se na inicijative i pitanja mora odgovoriti u roku od 30 dana, to je nepoštovanje građana Bijeljine, imajući u vidu da su sve odborničke inicijative plod prijedloga građana Bijeljine, preko izabranih odbornika. Ovo je primjer kako je Gradonačelnik opstruisao sve ono što je predlagala Skupština, a gdje su štetu od toga imali samo naši sugrađani. Usvojene inicijative su se odnosile na sljedeće: izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u pojedinim MZ (Dvorovi, Trnjaci, Balatun, Hase, Novo Selo), uređenje gradske plaže u Amajlijama, rješavanje saobraćajnih problema u gradu (asvaltiranje i rekonstrukcija pojedinih ulica, obilježavanje pješačkih prelaza, rekonstrukcija i izgradnja autobuskih nadstrešnica i rekonstrukcija saobraćajne signalizacije  u više MZ, postavljanje ležećih policajaca), trim staza u gradskom parku, razne pogodnosti i olakšice za građane i privrednike, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže (Ledinci, Veljko Lukić), mjere za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu, izgradnja ulične rasvjete, izgradnja objekata i pristupnih puteva grobljima, čišćenje divljih deponija, čišćenje korita rijeka, spomen bista dječaku Slobodanu Stojanoviću i sl.

-Da nije bilo Skupštinske većine, te amandmana na budžet i skupštinskog djelovanja, gradska uprava se ne bi imala čime pohvaliti u prethodne dvije godine. Što je potvrdio i sam gradonačelnik, kada je prezentovao šta je sve ,,uradio“ u prethodne dvije godine, gdje je dobar dio navedenog, ideja, inicijativa i omogućeno amandmanskim djelovanjem i usvajanjem odluka od strane Skupštine grada. Primjera radi, djelovanjem Skupštine grada u prethodne dvije godine urađeno je sledeće: podrška novorođenoj djeci, podrška djeci u privatnim vrtićima, veća sredstva za poljoprivredu, sportske klubove, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, veća sredstva za vaspitno – obrazovne i kulturne institucije, kao i preduzeća i institucije od interesa za naš grad, podrška penzionerima sa minimalnom penzijom, podrška za udruženja od opšteg interesa, dodatna sredstva za sanaciju i održavanje vodotokova i sl.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

POVEZANE VIJESTI

RAZVOJNA AGENCIJA BIJELJINA: Za podsticaj razvoja privrede planirano 400.000 KM

Razvojna agencija Bijeljine plasiraće u toku godine 400.000 KM za podsticaj razvoja privrede, navedeno je u programu rada...

BIJELJINA: Sve spremno za veliko hirurško druženje u Bolnici „Sveti Vračevi“

Sve je spremno za veliko hirurško druženje u Bolnici "Sveti Vračevi" U petak, 31.03.2023. U godini JZU Bolnica "Sveti...

VODOSNABDIJEVANJE ZA SVA SEMBERSKA SELA – KUCNUO JE ČAS

GEOTERMALNI IZVORI - BOGATSTVO BIJELJINE - VRIJEME JE DA BOGATSTVO ISKORISTIMO VODOSNABDIJEVANJE ZA SVA SEMBERSKA SELA - KUCNUO JE...

BOLNICA BIJELJINA: BEZ LISTI ČEKANJA KOD KARDIOLOGA (video)

Kardiolozi bijeljinske bolnice dobrovoljno su donijeli odluku da tokom ove sedmice, bez finansijske nadoknade, rade duple smjene kako...