Dobijanjem akreditacije riješen je tek jedan od ozbiljnih problema s kojim se suočava Slobomir P Univerzitet.

Prva privatna visokoškolska ustanova u BiH, Slobomir P Univerzitet, ipak će dobiti akreditaciju i pored niza problema sa kojima se susretao unazad dvije godine, koji su kulminirali iznenadnom smrću njegovog vlasnika i osnivača Slobodana Pavlovića u saobraćajnoj nesreći u SAD u 16. decembra prošle godine.

Podsjećamo, Slobomir P Univerzitetu je 21.01.2022. godine istekao krajnji rok za reakreditaciju, koji mu je, Dopunskim rješenjem, odredila Agencija za visoko obrazovanje RS. Ona je započeta Zahtjevom od 12. decembra 2019. godine, jer nakon isteka važeće četvorogodišnje akreditacije izdate u decembru 2014. godine nije okončan postupak reakreditacije.

“Na osnovu ukupne ocjene kvaliteta, Komisija stručnjaka daje preporuku Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske da, u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, visokoškolskoj ustanovi Slobomir P Univerzitet, Bijeljina izda rješenje o akreditaciji na pet godina”, objavila je Agencija za visoko obrazovanje RS, uz izvještaj petočlane komsije stručnjaka nakon uvida u kompletnu dostavljenu dokumentaciju, posjete visokoškolskoj ustanovi i analiziranja svih dokumenata, procedura i načina funkcionisanja ove visokoškolske ustanove.

To je rezultat sprovedenog postupka ocjenjivanja i utvrđenog nivoa ispunjenosti zahtjeva standarda i kriterijuma, čime će ova visokoškolska ustanova, osnovana 2003. godine, ipak dobiti toliko iščekivanu akreditaciju.

Radosnu vijest Uprava Univerziteta podijelila je i sa svojim studentima, za čiju sudbinu je, čestim obraćanjima nadležnima, brigu pokazivala i neformalna grupa studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”. Posebno kada je ustanovi u decembru 2020. godine zaprijetio stečaj, kojeg su se spasli u posljednji momenat izmirenjem dugovanja od 1,5 miliona maraka od strane vlasnika Slobodana Pavlovića.

“Obavještavamo sve naše sadašnje i potencijalne studente, da je Slobomir P Univerzitet od nadležnih institucija dobio Izvještaj sa pozitivnim ocjenama vezano za buduće produženje akreditacije. Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) donijela je Izvještaj o vanjskom vrednovanju studijskih programa Slobomir P Univerziteta, Bijeljina i Izvještaj o vanjskom vrednovanju, na osnovu kojih će se, a u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, visokoškolskoj ustanovi Slobomir P Univerzitet Bijeljina izdati Rješenje o akreditaciji na pet godina” – oglasili su se iz Uprave Univerziteta.

Komisija za vanjsko vrednovanje je na osnovu ukupne ocjene kvaliteta dala preporuku Agenciji za visoko obrazovanje RS da se Slobomir P Univerzitetu izda rješenje o akreditaciji, ali je očigledno da ima dosta problema u ovoj visokoškolskoj ustanovi, o čemu svjedoči činjenica da je od deset kriterijuma u ocjenjivanju samo za tri dobijena ocjena za akreditaciju da „VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev“, dok je za čak sedam data ocjena da „VŠU pretežno ispunjava zahtjev“.

Međutim, dobijanjem akreditacije riješen je tek jedan od ozbiljnih problema s kojim se suočava Univerzitet.

Naime, poznato je da je na osnovu Odluke Odbora povjerilaca od 22.05.2022. godine objavljen Oglas za prodaju imovine i prava, kao cjeline, u vlasništvu stečajnog dužnika kompanije “Slobomir” a.d. Bijeljina u stečaju, čija je Univerzitet članica i pravno povezano lice. Prodaje će se izvršiti putem javnog nadmetanja dostavljanjem pismenih ponuda. Predmet licitacije su imovina i prava, zemljište, poslovni i pomoćni objekti, udjeli u drugim privrednim društvima, drugo u svojini stečajnog dužnika. Stečajni upravnik kompanije “Slobomir” – u stečaju oglasio je prodaju kompanije sa najniže određenom cijenom 18,7 miliona KM, a ponude se dostavljaju do 8.jula.

To bi moglo značiti da će kompanija u propadanju dobiti novog vlasnika, a time i “Slobomir P Univerzitet”, za čije studente je zainteresovano nekoliko drugih privatnih visokoškolskih ustanova u RS, Brčko Distriktu, kao i u Federaciji BiH, što više nije ni tajna i česta je tema i među njegovim studentima.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: antikorupcija.info

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име