Na osnovu člana 2.13 tačka 3. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03. maja. 2024. godine, Gradska izborna komisija Grada Bijeljina raspisuje

JAVNI OGLAS

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

I.
Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tim i njihovih
ii. Uslovi za imenovanje:
Opšti uslovi:
zamjenika.
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona BiH):
1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7, 1.7a Izbornog zakona BiH;
2. koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koje je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona;
4. koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim opštim i posljenjim lokalnim izborima;
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravnosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:
da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

ІІІ Potrebna dokumentacija
1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3)

ІѴ Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja (štampani mediji,) odnosno od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Gradske izborne komisije Grada Bijeljina.
√ Organ za provođenje postupka
Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Grada Bijeljina.

VI Ostale informacije:
Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Grada Bijeljina (Centra za kulturu Semberija, I sprat), svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Grada Bijeljina,
Adresa: Patrijarha Pavla broj 1, Centra za kulturu „Semberija“, І sprat.
„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati.“

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik Gradske izborne komisije Grada Bijeljina
prof. dr Dijana Savić Božić

JAVNI OGLAS

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име