Auto-put Bijeljina-Brčko imaće šest nadvožnjaka, pet podvožnjaka i vijadukt

Datum:

Share post:

Budući auto-put Bijeljina – Brčko će imati šest nadvožnjaka, pet podvožnjaka i vijadukt na ukupnoj dužini od 17,4 kilomatara.

„Planirana izgradnja auto-puta Bijeljina – Brčko, na teritoriji grada Bijeljina predstavlja polaznu osnovu za dalje povezivanje na pravcu zapad – istok, te, putem dionice Bijeljina – Rača u Republici Srpskoj i dionice Kuzmin – Rača u Republici Srbiji, koja je u izgradnji, predstavlja vezu sa međunarodnim koridorom X“, navodi se u prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dionice Bijeljina – Brčko, piše eKapija.

Početak predmetne dionice auto-puta je neposredno nakon čvora, tj. denivelisane raskrnice Bijeljina – sjever, koja služi za povezivanje Bijeljine na predmetni autoput. U skladu sa tim, definisano je da je početak predmetne dionice na stacionaži KM 20+376.48. Trasa se od pomenutog čvora pruža na zapad kroz naselja Ljeljenča, Čađavica, Dragaljevac, Magnojević i Bukovica, sve do planirane kontaktne tačke sa Distriktom Brčko.

U geometrijskom smislu, gledano situaciono, trasa je dosta opružena, položena sa ukupno 6 horizontalnih krivina, minimalno primijenjenog radijusa koji iznosi 2.000 m. U nivelacionom smislu, nakon prolaska završetka pravca u zoni čvora Bijeljina – sjever, trasa prolazi kroz blago talasast, brežuljkast teren, savladavajući tri doline.

Neposredno prije završetka u zoni granice sa Distriktom Brčko planirana je izgradnja stanice za naplatu putarine (SNP). Završna stacionaža je KM 37+796.125, što znači da je ukupna dužina podionice Bijeljina – Brčko 17.419,645 m.

Pružajući se kroz predmetni prostor trasa auto-puta se ukršta sa lokalnom putnom mrežom i vodotokom, potokom Lukavac. Rješavajući pomenute ukrštaje, kao i prelaze preko dolina na predmetnoj dionici planirana je izgradnja sljedećih objekata:

– podvožnjak na KM 21+874, lokalni put
– vijadukt u trupu autoputa na KM 22+741.80, L=300 m, magistralni put M-14.1
– nadvožnjak na KM 23+810, lokalni put L-12
– podvožnjak na KM 25+550.000, lokalni put L-12
– podvožnjak na KM 26+330, lokalni put L-12
– podvožnjak na KM 27+560, lokalni put
– nadvožnjak na KM 29+410, lokalni put L-6
– nadvožnjak na KM 30+475, lokalni put
– nadvožnjak na KM 32+260, lokalni put L-43
– nadvožnjak na KM 33+815, lokalni put L-6
– podvožnjak na KM 35+870, lokalni put
– pločast propust sa regulacijom preko potoka Lukavac na KM 36+725 (okvirna dužina 40 m)
– nadvožnjak na KM 37+255, regionalni put R-459a.

S obzirom da se, kako navodi eKapija, trasa ukršta i sa drugim vodotocima, pored potoka Lukavac koji je predviđen za regulisanje, planirana je i rekonstrukcija i izgradnja regulacija postojećih vodotoka u zoni autoputa čija ukupna dužina iznosi 1.500 m.

Kod izgradnje auto-puta neminovno dolazi i do kolizije sa postojećim poljskim i šumskim putevima. U toku projektovanja će se obezbijediti tehnička rješenja, te predvidjeti izmještanje i rekonstrukcija ovih puteva kako bi isti ostali u funkciji i nakon izgradnje autoputa. Analizirajući situaciju na terenu i projektovano tehničko rješenje, u okviru ovog projekta će biti potrebno izgraditi mrežu pristupnih i servisnih saobraćajnica dužine od 30 kilometara.

U toku dalje razrade projektne dokumentacije potrebno je uraditi analizu biodiverziteta na ovom području, na osnovu koje će se definisati potreba za izgradnjom posebnih objekata koji su namijenjeni za prolaz životinja preko ili ispod trupa autoputa. Imajući u vidu slične projekte, u ovom trenutku može se planirati izgradnja jednog prolaza za životinje. Detaljna razrada ovih pitanja će biti predmet višeg nivoa projektne dokumentacije, tj. Glavnog projekta.

Predmetna dionica auto-puta Bijeljina – Brčko se svrstava u tehničku grupu A na osnovu čega su određene mjerodavne brzine za dimenzionisanje elemenata plana i profila. S obzirom da se u osnovi radi o autoputu izvan naselja i tehničkoj grupi A određene su sljedeće brzine:
– dozvoljena brzina vožnje Vdoz = 130 km/h,
– brzina putovanja Vput = 100 km/h i
– predviđena brzina (kao računska brzina na pojedinoj dionici) za proračun graničnih elemenata projektne geometrije Vpred = 130 km/h.

Zbog efikasnije organizacije izvođenja radova autoput Vukosavlje – Rača je podijeljen na tri dionice, odnosno lota.

– Lot 1 Dionica Vukosavlje – Brčko dužine 33 km,
– Lot 2 Dionica Brčko – Bijeljina, dužine 17,4 km i
– Lot 3 Dionica Bijeljina – Rača, dužine 20 km.

Podsjećamo, ugovor za izgradnju ove dionice potpisan je u februaru ove godine. Ugovor su u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske potpisali vršilac dužnosti direktora „Autoputeva Republike Srpske“ Nedeljko Ćorić, vršilac dužnosti direktora za tehničke poslove u „Autoputevima“ Slobodan Stanarević i predstavnik konzorcijuma kineskih kompanija Li Gang. Konzorcijuma kompanija čine Kineska prekomorska inženjerska grupa, Kineska grupa za građevinarstvo Tisju i Kineska banka.

Ukupna vrijednost iznosi 346,95 miliona KM, bez PDV-a.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: ekapija.com/nezavisne.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

POVEZANE VIJESTI

BORENOVIĆ TRIVIĆEVOJ: Ništa ne bi postigla da nije bilo mene i partije

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović poručio je nekadašnjoj partijskoj koleginici Јeleni Trivić da "ništa ne bi postigla da nije...

JELENA TRIVIĆ: Borenović nije smio na crtu Dodiku

Predsjednica Narodnog fronta Јelena Trivić rekla je da lider PDP-a Branislav Borenović nije smio "izaći na crtu" predsjedniku...

Pao Zakon kojim se diže prag za ulazak u PDV sistem na 100.000 KM

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvom čitanju nije usvojio izmjene Zakona o PDV-u kojim se...

Mališani Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju priredili predstavu za drage goste (foto)

U prostorijama Dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, povodom obilježavanja “Dječije nedjelje” mališani su pripremili progodnu...