AGROSAVJET: Kako se OREZUJE SMOKVA i kakvo je ZEMLJIŠTE potrebno ovoj voćkiZa dobru rodnost smokve, pored pravilne sadnje i agrotehničkim mjera, treba da se izvede i pravilna rezidba.

Zimsko orezivanje naročito je potrebno kod onih sorti koje daju duge grane bez bočnih grančica. Vrši se i ljetno prikraćivanje mladica na 10 cm od vršnog pupoljka u rano ljeto. Ovo ljetno orezivanje treba vršiti samo kada su sorte bojnog rasta da se uspori rastenje nekoliko dana i izazove stvaranje bočnih grančica.

Takođe, potrebno je da ostranite i:

  • Neke od sekundarnih grana: Ovo su grane koje rastu sa vaših glavnih grana. Orežite one koje rastu pod uglom od 45 stepeni. Te grane će biti slabe jer rastu pod neodrživim uglom.
  • Grane koje se prepliću ili su tik jedna uz drugu.
  • Orežite za trećinu svoje glavne grane. To će održati biljku kompaktnom (plodovi će biti dostupniji za branje), a omogućiće vam da izbjegnete rasipanje hranljivih resursa na povećanje veličine biljke na uštrb razvoja plodova.
Inače, smokva spada među one voćne vrste koje najteže podnose rezanje grana, jer joj rane vrlo teško zarastaju, naročito na debljim granama.  Orezujemo neposredno pred početak vegetacije (februar).

ZEMLJIŠNI USLOVI


Zemljišni uslovi utiču ne samo na rast i prinose drveta smokve nego i na ove osobine njenih polodva: boju kožice, sočnost i boju srži, ukus i td.

Smokva zahtijeva plodna, rastresita i lakša zemljišta. Dobro se adaptira (prilagođava) na različite tipove zemljišta zbog tolerantnosti na sušu, zaslanjenost, klorozu (žuticu pri nedostatku željeza) i aktivni kalcijum. Veoma dobro joj odgovaraju aluvijalna tla, dolomitne trošine, krečna tla (vapnenačka) i posmeđene crvenice. Optimalna vrijednost pH se kreće između 6 i 7,8.


Postoji korelacija između količine lišća, boje listova i boje kožice plodova, na jednoj strani, i sočnosti, boje srži, odnosa između šećera i kiseline na drugoj strani. Jedna sorta imaće utoliko crveniju, sočniju i boljeg ukusa srž plodova ukoliko su joj plojke i kožica plodova tamnije boje.

Obraslost lišćem, boja listova i boja plodova nije kod svih sorti jednaka, ali stabla jedne iste sorte biće utoliko bolje obrasle lišćem, sa listovima i kožicom plodova više tamnozelene boje, ukoliko rastu u povoljnim uslovima ishrane i zemljišne vlažnosti.


Dešavanja u Bijeljini
Izvor: agrosavjet.com http://agrosavjet.com/

 

Komentara