AGROSAVJET: Koji je broj sadnica oraha po jednom hektaruJesen je pravo vrijeme za sadnju, ali uvijek je pitanje za orah – koji je broj sadnica po hektaru? 

Rastojanje između sadnica oraha je različito, kako između redova, tako i u samom redu. Ono uglavnom zavisi od osobina sorte i podloge, njihove bujnosti, osobina zemljišta, klimatskih uslova, načina obrade, mogućnosti primjene mehanizacije i dr.
 
Voćke treba saditi na dovoljnom rastojanju, tako da na jedinicu površine stane najveći mogući broj sadnica, ali da se time ne stvori zasjenjivanje koje bi nepovoljno djelovalo na prinos. Razmak treba da obezbijedi normalan i maksimalan razvitak krune, tako da bude dovoljno osvjetljenja, a zatim da stablo ima zadovoljavajući hranljivi prostor.

Od mnogih činilaca zavisi koje će rastojanje biti između stabala. U tome ne može biti nikakvog šablona. Ipak su od najvećeg uticaja oblik krune koji treba da ima buduća voćka, podloga i tip plantaže.

Orah – broj sadnica po jednom hektaru
Ranije je preporučivano da razmak između stabala bude takav da voćke mogu ne samo da se nesmetano razvijaju dostižući maksimalne razmere krune, već i da im se grane na periferiji nikad ne dodiruju.
 
Međutim, u savremenoj proizvodnji oraha sa primjenom mehanizovanih procesa odstupa se od tradicionalnog shvatanja da je orah voćka koja zahtjeva znatno veći prostor nego druge vrste voćaka. Zbog toga pri određivanju razmaka oraha, odnosno treba voditi računa o primjenjenom stepenu intenzivnosti pri gajenju i o namjeni proizvodnje.

Naročito voditi računa o činiocima koji utiču na razmak, kao što su podloge, osobine zemljišta, oblik krune, genetsko-biološke osobine sorte i odlika rejona gdje se zasad podiže.

Izračunavanje broja sadnica po jedinici površine (po hektaru) vrši se tako što se prvo izračuna površina koju zauzima jedna sadnica, pa se s tom površinom podijeli površina jednog hektara. Na primjer, razmak između sadnica je 6 x 5 m. Znači sadnica zauzima površinu od 30 m2. Za površinu od 10.000 m2 biće potrebno 333 sadnice, jer je 10.000 : 30 = 333.

Postupak iznalaženja broja sadnica u kvadratu i pravougaonom obliku je isti, tj. pomnoži se rastojanje između redova sa rastojanjem između vocaka. Pri sađenju u trougao (šahovski raspored) stane 15% više sadnica nego sađenjem u kvadrat, odnosno pravougaonik. Tako, na primjer, umjesto 333 sadnica koliko stane na jedan hektar kvadratnog rasporeda, pri sađenju u trougao staće 383 sadniceSadnja sadnica oraha
Prilikom sadnje i prije toga prilikom odabira sortimenta, treba obratiti pažnju na par stvari, kako bi maksimalno iskoristili mogućnosti koje orah kao voćka pruža. Nabrojaćemo neke, na primjer:
  • nikada ne podizati zasad samo sa jednom sortom oraha,
  • birajte sorte koje kasnije cvjetaju ako je to područje gdje se javljaju pozni proljetni mrazevi i
  • birajte one koje ranije završavaju vegetaciju.
  • Što se tiče sadnje sadnica oraha, tj. razmaka međurednog i u redu od stabla do stabla, tu treba obratiti pažnju, prije svega da li je riječ o sijancu, a ako je orah kalemljen, na kojoj je podlozi.

Ako je riječ o sijancu, onda je potrebno 123 sadnice na hektar, jer se on sadi 9m x 9m ili 10m red od reda sa 8m sadnica od sadnice u redu. Sadnice kalemljenog oraha na podlozi običnog oraha se obično sade na razmaku 9m red od reda i 7m sadnica od sadnice u redu. Dok se sadnice kalemljenog oraha, na podlozi crnog opraha sade na razmaku od 8m red od reda, 7m sadnica od sadnice u redu.

Na kraju, jedno upozorenje, ako je zemljište na kome se podiže zasad oraha plodnije, onda se razmak pri sadnji povećava.

Rasna je domaća sorta koja je nastala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, kao selekcija odabrana iz spontane populacije oraha.

Plod je srednje krupan, prosječne mase oko 13 grama, okruglastog oblika. Sazrijeva polovinom oktobra. Ljuska ploda je meka i lako lomljiva. Jezgro je dobrog kvaliteta, svijetle boje, koja ima randman oko 51%.

Stablo je manje bujno i srednje pozno ulazi u vegetaciju, čime izbjegava pozne proljetne mrazeve. Samim tim izbjegava i primarnu infekciju gnomonijom, koja izaziva oboljenje pjegavost lišća, a samim tim hemijska zaštita ove sorte je nepotrebna. Rano prorodi i ima veliku rodnost, pa se preporučuje za gajenje i u hladnijim, kontinentalnim, nevinogradskim oblastima. Oprašuju ga Jupiter i Gazenhajm 139.


 
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: agrosavjet.com http://agrosavjet.com/

 

Komentara