Na današnji dan umro VOJVODA STEPAN - STEPA STEPANOVIĆNa današnji dan 27. aprila 1929. godine mro srpski vojvoda Stepan – Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih vojskovođa u oba balkanska i u Prvom svjetskom ratu. U Cerskoj bici u avgustu 1914. godine Druga armija pod njegovom komandom razbila je austrougarske trupe, za šta je dobio čin vojvode, a na Solunskom frontu u septembru 1918. godine Druga armija je, napadajući na glavnom pravcu, u sadejstvu s Prvom armijom, probila neprijateljsku odbranu, potom izbila na bugarsku granicu i prinudila Bugarsku na kapitulaciju. Poslije završene Artiljerijske škole u Beogradu u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine je iskazao veliku ličnu hrabrost i umješnost u komandovanju. Učestvovao je i u srpsko-bugarskom ratu 1885, a nekoliko godina kasnije postao je profesor istorije na Vojnoj akademiji u Beogradu i pomoćnik načelnika Glavnog štaba. U generalski čin unaprijeđen je 1907. godine i postavljen za komandanta Šumadijske divizije, 1908. godine je postao ministar vojske, zatim komandant Drinske, pa Moravske divizije i od 1911. do 1912. godine ponovo ministar vojske.

U Prvom balkanskom ratu komandovao je Drugom armijom u Kumanovskoj bici, poslije čega je krajem 1912. i početkom 1913. godine učestvovao u opsadi i zauzimanju Jedrena. U Drugom balkanskom ratu uspješno je s Drugom armijom odbranio pravac dolinom Nišave prema Pirotu. U početku Prvog svjetskog rata je, zamjenjujući načelnika štaba Vrhovne komande vojvodu Radomira Putnika, uspješno sproveo mobilizaciju i koncentraciju srpske vojske, a poslije Cerske bitke, u septembru 1914. godine njegova Druga armija je upornom odbranom osujetila austrougarsku Petu armiju da forsira Drinu. Potom su u Kolubarskoj bici u drugoj polovini novembra 1914. godine snage pod njegovom komandom vodile teške borbe u području Lazarevca i spriječile austougarske trupe da s juga napadnu srpsku vojsku i potom u decembarskoj kontraofanzivi učestvovale u izbacivanju austrougarske vojske iz Srbije. Prilikom povlačenja srpske vojske krajem 1915. i početkom 1916. godine uspio je da s Drugom armijom, u sadejstvu s Timočkom vojskom, uspori napredovanje bugarske Prve armije.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com


 

Komentara