KRUPNI MLADEŽI stoje na putu starenju


Istraživanje na više od 900 blizanaca, koje su zajedno radili američki stručnjaci za starenje i britanski genetičari, pokazalo je da osobe sa većim brojem krupnijih mladeža po telu sporije stare i duže žive.

Ne bi trebalo da svi mladeži izazovu nespokoj kod osoba koje ih imaju. Istraživanje na više od 900 blizanaca između 18 i 79 godina, koje su zajedno radili američki stručnjaci za starenje i britanski genetičari, pokazalo je da osobe sa većim brojem krupnijih mladeža po telu sporije stare i duže žive.

- Čovek evropske rase u proseku ima oko 30 mladeža prečnika od jedan do pet milimetara. Međutim, nama su bile zanimljive osobe koje imaju čak stotinu mladeža, među kojima su i krupniji. Upravo kod njih je dokazano da žive duže. Ustanovljeno je takođe, da je od dve osobe istih godina, biološki mlađa ona sa više mladeža. Ta razlika ide i do deset godina, istakli su istraživači sa Londonskog kraljevskog koledža dr Veronika Batajli i dr Tim Spektor.

Genetičari smatraju da čovek sa više mladeža ima veću verovatnoću da njegov DNK poseduje poseban mehanizam zaštite od starenja. Uspeli su da ustanove i vezu između broja mladeža i dužine telomera, odnosno končastih krajeva hromozoma, koji se sve više skraćuju sa starenjem organizma. Osobe sa više mladeža imaju duže telomere, što znači da su im i ćelije dugovečnije.


Dešavanja u Bijeljini
Izvor: novosti.rs

 

Komentara