SRBIJA: Referendum – šansa za prekretnicu u pravosuđuU Republici Srbiji će se 16. januara 2022.godine održati referendum o izmjenama ustava u području pravosuđa, što je preduslov za reforme u evrointegracijskom procesu. Izmjene se tiču izbora sudija i tužilaca i trebale bi da omoguće nezavisnost pravosuđa što je jedan od uslova za reforme u području vladavine prava koje su u dosadašnjem pregovaračkom procesu usporavale Srbiju u procesu evrointegracija. Referendumsko pitanje glasi: „Da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije?“.

Predloženim promjenama Ustava biće isključeno učešće politike prilikom odlučivanja o izboru sudija, jer je predviđeno da sudije i predsjednike sudova bira isključivo Visoki savjet sudstva, dok će tužioce birati Visoki savjet tužilaca. Visoki savjet sudstva imat će 11 članova - šest sudija koje biraju sudije, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna Skupština Republike Srbije i predsjednik Vrhovnog suda. U izboru sudija više ne učestvuju ministar pravde, predsjednik Skupštinskog Odbora za pravosuđe, ali ni predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, koji će se zvati kao nekada - Vrhovni sud. Ukida se probni mandat sudija na tri godine, što je bio jedan od najvećih nedostataka u važećem Ustavu. Visoki savjet tužilaca sastojat će se od 11 članova, od kojih pet biraju glavni javni tužioci, četiri bira Narodna Skupština Republike Srbije iz redova vodećih pravnih stručnjaka na prijedlog Odbora za pravosuđe dvotrećinskom većinom, a po položaju članovi će biti Vrhovni javni tužilac i ministar/ka pravde. 

Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na predložene ustavne amandmane, navodeći da su u skladu sa evropskim standardima. Venecijanska komisija pozdravila je u novembru 2021. novi prijedlog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i saopštila da „u potpunosti ili djelomično slijedi većinu ključnih preporuka iz prethodnog hitnog mišljenja“. Venecijanska komisije izrazila je žaljenje što je izmjena Zakona započela tek kada je referendum o Ustavu „postao neizbježan“.

Republička izborna komisija (RIK) objavila je, da je ukupan broj glasača u Srbiji na predstojećem referendumu o ustavnim promjenama 6.510.233. Ostaje još uvijek otvoreno pitanje glasanja na Kosovu, jer su vlasti u Prištini saopštile da neće dozvoliti održavanje referenduma za građane koji su državljani Srbije i žele učestvovati na referendumu.

Analitičari smatraju, da predstojeći referendum o ustavnim promjenama, koje se tiču pravosuđa može predstavljati prekretnicu u reformi i razvoju pravosudnog sistema i doprinijeti stvaranju modernog pravosudnog sistema. O imenovanju sudija i tužilaca više neće odlučivati politika nego Visoki savjet sudstva i Visoki savjet tužilaca što će Srbiju pridružiti modernim državama EU. To će sasvim sigurno utjecati na povećanje pravne sigurnosti što će posljedično utjecati i na nivo stranih investicija i uopšte poboljšanje ekonomskog ambijenta, koji može osigurati dalji prosperitet Srbije. Pri tome su i dalje prisutni korupcijski rizici, koji se mogu umanjiti imenovanjem profesionalnih, stručnih, moralnih i odgovornih kandidata za članove Visokog savjeta sudstva i Visokog savjeta tužilaca kroz javan i transparentan postupak. 

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara