Predstavnici švajcarske Agencije za reviziju razgovarali sa opštinskim rukovodstvom Šamca o projektu ''Zdravlje i starenje''Predstavnici švajcarske Agencije za reviziju danas su u Šamacu sa opštinskim rukovodstvom razgovarali o reviziji projekta koji se na ovom područuju realizuje protekle četiri godine, projekat “Zdravlje i starenje” u okviru koga je formiran “Centar za njegu i pomoć starim licima” čije usluge je korstilo u protekle četiri godine oko 170 korisnika.

Projekat treba da unaprijedi zdravlje i kvalitet života stanovnika opštine Šamac starije životne dobi kroz pružanje njege i pomoći u kući, te stvaranja ambijenta za aktivno i zdravo starenje,  koji od 2017. godine finansiraju švajcarski CK , opština Šamac i korisnici.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da su predstavnici švajcarske  Agencije za reviziju došli da se na licu mjesta uvjere o uspješnosti realizacije ovog projekta tokom protekle četiri godine, kao i da sagledaju eventuano neke buduće nove potrebe  sa kojim bi opština Šamac izašla sa svojim prjedlozima.

„Da nije bilo švajcarskog CK  pitanje je dali bi opština Šamac imala mogućnosti da uđe u realizaciju projekta. Učešće opštine Šamac  iz godine u godinu se finansijski povećava, sada je to 40.000 KM. Sledeće godine za ove potrebe treba da predvidimo 50.000 KM. Kada  imamo podršku ovako važnog partnera, a preko nje i Švajcarske države onda je sve lakše“, kaže Milićević.

Predstavnik švajcarske Agencije za reviziju  Gregoire Demaurex ističe da su  došli da vide koji su to ključni faktori uspjeha za projekat i što je bitno za švajcarsku konfederaciju, dugoročnost projekta, odnosno kakva je održvost ovakvog projekta.„Ovdje je interesantno da opština preuzima finansiranje projekta, povećavaju se broj korisnika projekta. Vrlo je bitno da osjetimo kako ljudi rade, kakva je saradnja sa švajcarskim CK i CK Šamac i kako se oni mogu nositi sa različitim kompetencijama koje se nalaze na nivou entiteta koje nisu jednostavne, ali ih treba uobziriti“, kaže Demaurex.

On dodaje da su  ustanovili da ljudi dobro sarađuju skupa  na ovom projektu i  da  su dobili dobre preporuke koje će dati švajcarskoj Vladi koja finansira različite nevladine organizacije, između ostalog  švajcarski CK.

„Bitno je da su ljudi koji sarađuju u projektu predani svom poslu, a radi se o starijim osobama, penzionerima, ljudima iz mjesnih zajednica koji daju doprinos projektu. Postoji tijesna  saradnja između opštinskih vlasti i cvilnog sektora i ta saradnja je dobar način da se pronađe ne tako skupo rješenje  za ovu vrstu  prolema koji inače mogu da budu jako skupi. Opština Šamac je uspjela  u ovom periodu da pronađe način za pokrivanje ovih potreba“, kaže Demaurex dodajući da želi mnogo sreće i uspjeha svim učesnicima projekta.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara