U prethodnih sedam godina za rekonstrukciju sistema odbrane od poplava u Gradišci investicano približno 16 milionaInvesticije na području Gradiške (2014-2021): Rekonstrukcija savskog nasipa, crpnih stanica i kanalske mreže

Na području Gradiške od 2014. do 2021. godine do sada je investirano ukupno 15.998.846,64 konvertibilnih maraka sa PDV, za rekonstrukciju sistema odbrane od poplava.

Najvažniji poslovi završeni na području Gradiške su rekonstrukcija savskog nasipa kao najznačajnijeg vodoprivrednog objekta u Republici Srpskoj te rekonstrukcija crpnih stanica i kanalske mreže koja je od ogromnog značaja u sistemu odbrane od poplava na ovom području, uz redovno održavanje svih vodoprivrednih objekata na području Gradiške.

Sredstva za navedene investicije obezbijeđena su iz više izvora: Fonda solidarnosti Republike Srpske u okviru projekta „Hitna sanacija vodoprivrednih objekata oštećenih u majskim poplavama u Republici Srpskoj“, kredita Evropske investcione banke za projekat „Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj“, te dio sredstava iz kredita Svjetske banke i budžeta JU „Vode Srpske“.

Pregled mjera u sektoru voda na području Gradiške (2014-2021):

1. Izgradnja i sanacija vodoprivrednih objekata (Fond solidarnosti Republike Srpske)

1.1. Sanacija klizišta desnog savskog nasipa u c. Mačkovac, izgradnja lijevog nasipa rijeke Mature i izrada cjevastog propusta na ulazu Mature u kanal Osorna – Borna – LJevačnica; Vrijednost: 80.000,00 KM sa PDV;

1.2. Izrada desnog nasipa na kanalu Osorna – Borna – LJevačnica u dužini 92 m na učću r. Mature u kanal; Vrijednost: 42.000,00 KM sa PDV;

1.3. Sanacija savskog nasipa kod CS Liman; Vrijednost: 50.000,00 KM sa PDV;

1.4. Sanacija klizišta na savskom nasipu, lokacija „Donja Dolina“ stacionaža km 5+183, dužine L=185 m; Vrijednost: 122.425,86 KM sa PDV;

1.5. Izmuljivanje i čišćenje dijelova kanalske mreže u MZ Bok Jankovac, Mačkovac i Dolina u dužini od 12.000 m; Vrijednost: 215.514,00 KM sa PDV;1.6. Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u cilju izvođenja radova; Vrijednost: 455.791,00 KM sa PDV;

2. Projekat „Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj (EIB)

2.1. Popravka savskog nasipa; Vrijednost: 9.063.256,29 KM sa PDV;

2.2. Dodatno glavno čišćenje obodnih kanala rijeke Save; Vrijednost: 843.837,47 KM sa PDV;

2.3. Dodatno glavno čišćenje obodnih kanala rijeke Save; Vrijednost: 1.164.644,80 KM sa PDV;

2.4. Pumpna stanica Kej; Vrijednost: 1.940.035,68 KM sa PDV;

2.5. Pumpna stanica Dolina; Vrijednost: 1.998.642,40 KM sa PDV;

3. Ostala ulaganja (Iz kredita Svjetske banke i sredstva JU „Vode Srpske“

– Ostali poslovi sanacije i izgradnje (Bardača, Rampa na odbrambenom nasipu u Gradišci); Vrijednost: 22.699,14 KM sa PDV;

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: voders.org

 

Komentara