Košarac hoće da preuzme ingerencije Savjeta ministara?

Šarović protiv
Staša Košarac, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Staša Košarac planira da od Savjeta ministara BiH, pod izgovorom efikasnijeg rada, preuzme nadležnosti za imenovanja članova Odbora za olakšavanje trgovine BiH.

Riječ o tijelu koje broji 20 članova i isto toliko zamjenika, a koje je do sada imenovao Savjet ministara BiH.

Zadatak ovog Odbora je unapređenje saradnje između privatnog i javnog sektora, a sve u cilju efikasnijeg uvoza i izvoza. Odbor ima posebnu ulogu da osigura da glavni javni i privatni akteri budu konsultovani i uključeni u pripremu i provođenje reformi čiji je cilj olakšavanje trgovine na nacionalnom nivou.

U Ministarstvu Saše Košarca zahtjev za preuzimanje nadležnost od Savjeta minisara pravdaju bržim popunjavanjanjem članstva, a kako bi ovo tijelo moglo nesmetano da funkcioniše.

„Članovi i njihovi zamjenici rade u institucijama različitih nivoa, Bosne i Hercegovine, institucijama RS i FBiH, Brčko Distrikta, Vanjskotrgovinske komore BiH, Privrednih komora entiteta i Brčko Distrikta. Dakle, članstvo u Odboru ima veći broj osoba koje promjenom određenog radnog mjesta ili napuštanjem inistitucije koja ih je predložila u Odbor gube svojstvo člana ili zamjenika člana Odbora“, navodi se u obrazloženju Ministarstva.

Kako su dodali, svaka promjena u članstvu odbora iziskivala bi Odluku Savjeta ministara, za šta je, ističu, potrebno mnogo vremena.

„Za to vrijeme Odbor bi bio u situaciji da zbog nepotpunog članstva otežano izvršava nadležnosti zbog kojih je i uspostavljen ili čak da ih ne može uopšte izvršavati“, tvrde u Ministarstvu.


Šarović: To je nadležnost Savjeta ministara

Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović kaže za CAPITAL da s obzirom da su članovi tog tijela predstavnici i Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za indirektno oporezivanje i drugih institucija da je sasvim logično da ih imenuje Savjet ministara, a ne Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

On kaže da u njegovom mandatu nije bilo problema sa funkcinisanjem ili zato što je Savjet ministara imenovao članove Odbora za olakšavanje trgovine BiH.

„Za vrijeme mog mandata radili smo u jednom normalnoj radnoj atmosferi i sve odluke koje smo donosili bile su implementirane“, rekao je Šarović.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: capital.ba


 

Komentara