SUFICIT U KASI VLADE SRPSKE OD 60,6 MILIONA KM - predložen rebalans budžeta za ovu godinu


Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2019. godinu u ukupnom iznosu nešto većem od 3,3 milijardi КM i veći je za 60,6 miliona КM ili 1,9 odsto od usvojenog Budžeta za 2019. godinu.


– Cilj donošenja rebalansa je da se iz viška ostvarenih prihoda omogući realizacija kapitalnih investicija, kao i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća – saopšteno je iz Vlade RS.

Najznačajnija povećanja, u odnosu na plan Budžeta, na prihodovnoj strani odnose se na: prihode od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 19 miliona КM, prihode od naknade za priređivanje igara na sreću za 10,4 miliona КM, prihode od poreza na dobit za 9,8 miliona КM i prihode od poreza na dohodak za 7,2 miliona КM.

Osim toga, došlo je do povećanja primitaka od naplate datih zajmova u iznosu 8,2 miliona КM.

Na rashodovnoj strani rebalansa Budžeta došlo je do povećanja na pozicijama ličnih primanja koja su uvećana za 7,3 miliona КM u odnosu na planirani Budžet, prvenstveno zbog povećanja naknada i plata pojedinim kategorijama zaposlenih u policiji i pravosuđu.

Takođe, rebalansom su uvećane i doznake po osnovu penzijskog osiguranja za 12 miliona КM u odnosu na planirani Budžet za 2019. godinu, zbog vanrednog usklađivanja i rasta penzija od dva odsto u toku godine, a čija primjena je počela od 2. jula.


– Izdaci za nefinansijsku imovinu su uvećani za 16,7 miliona КM u odnosu na planirani budžet. Uzimajući u obzir i uštede na pojedinim pozicijama u okviru ove grupe rashoda, obezbjeđena su sredstva za značajne kapitalne investicije – napominju iz Vlade RS. Prijedlogom rebalansa budžeta RS za 2019. godinu planiran je i budžetski suficit u iznosu 67,6 miliona КM.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: srpskainfo.com

 

Komentara