SRPSKA ŽIRANT za 800 miliona KM kredita za ERS, zdravstvo i OC ''Jahorina''Republika Srpska garantovaće ove godine za kredite do čak 800 miliona maraka koje će uzeti „Elektroprivreda RS“, Olimpijski centar „Jahorina“, Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) i bolnice u Srpskoj.

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici 16. jula naći će se Odluka o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2019. godini.

Odlukom se odobrava izdavanje garancija Srpske za kredite u ovoj godini do iznosa od 800 miliona KM, s tim da ukupna izloženost RS po izdatim garancijama ne može preći ograničenje od 15 odsto ostvarenog BDP-a u tekućoj godini.

Interes za izdavanje garancija očito je najveći u oblasti energetike.

U planu je da Vlada garantuje za kredit „Elektroprivrede RS“ od oko 300 miliona KM za izgradnju hidroelektrana „Bistrica“, „Janjina“ i „Buk Bijela“, za zaduženje od oko 100 miliona KM za remont termoelektrana, te za zaduženje od oko 200 miliona KM za izgradnju solarnih elektrana i vjetroparka „Trusina“.

Pored toga, interes za izdavanje garancija iskazan je i iz resora zdravstva, za izgradnju bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj u iznosu oko 104 miliona KM, te novo kreditno zaduženje FZO u iznosu od oko 60 miliona KM.

Traže se garancije i za zaduženja bolnica u Gradišci i Sokocu u ukupnom iznosu oko 11 miliona KM za refinansiranja duga, te finansiranja prenesenih obaveza.

Zaduženje uz garanciju RS je neophodno i za OC „Jahorina“ za izgradnju gondole u iznosu od devet miliona KM.

Vlada će sa svakim pojedinačnim korisnikom garancije Republike Srpske potpisati ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza.


„Izvršavanjem svih planiranih kreditnih zaduženja, odnosno izdavanjem garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja za koja su resorna ministarstva iskazala interes dostigao bi se nivo izloženosti Republike Srpske po izdatim garancijama u iznosu od 1.484 miliona KM, odnosno 13,44 odsto BDP-a“, navedeno je u obrazloženju Odluke.

Ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama, prema preliminarnim podacima, na kraju maja ove godine bila je 547,91 milion KM ili 4,96 odsto BDP-a.

Garancije Republike Srpske su, od kako je Vlada Republike Srpske za to preuzela nadležnosti Narodne skupštine, porasle za 67 odsto, odnosno sa 400 na 670 miliona KM.

Za godinu Vlada RS izdala 270 miliona KM garancija!

Garancija znači da će iz Budžeta RS biti vraćeni krediti ako pravna lica ne budu mogla vraćati zajmove, kao što se to desilo u slučaju kredita od pet miliona koji je uzelo preduzeće „Nikola Tesla“.

Dešavanja u Bijeljini
​Izvor: capita.ba

 

Komentara