RŽR ''Ljubija'' 2018. završila u gubitku od 450.000 KMPreduzeće Rudnici željezne rude (RŽR) „Ljubija“ završilo je prošlu godinu u minusu od skoro 450.000 KM.

RŽR „Ljubija“ su godinu ranije, odnosno 2017. godine, imali dobit od skoro 1,9 miliona KM.

Ukupni prihodi „Ljubije“ pali su lani na 1,7 miliona sa 4,1 milion KM, koliko su iznosili godinu ranije.

Ukupni rashodi ovog preduzeća iznosili su u 2018. godini 2,1 milion KM i manji su u odnosu na 2017. godinu kada su bili 2,2 miliona KM.

I pored gubitka ostvarenog u prošloj godini, RŽR „Ljubija“ je na kraju 2018. bilježila akumuliranu neraspoređenu dobit od 2,2 miliona KM.

Njen ukupni kapital iznosio je na kraju 2018. godine 86 miliona KM i manji je za 934.775 KM u odnosu na kraj 2017. godine.

Pored umanjenja kapitala za napravljeni gubitak, kapital je smanjen za 489.777 KM po osnovu efekata revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava.


Državni kapital vrijednosti 69 miliona KM u RŽR „Ljubija“ bio je ponuđen na prodaju krajem januara ove godine, ali je prodaja propala.

Privatizacija ovog preduzeća duže vrijeme je bila kamen spoticanja između vladajućih stranka u RS. Dok su SNSD i SP bili za to da se rudnik proda Israeli Investment Group koja je ponudila više novca, DNS se protivio prodaji ovom investitoru i podržao punudu kompanije „Arcelor Mittal“.

Vlada je dva puta povlačila odluku o prodaji državnog kapitala sa sjednice Narodne skupštine, a treća odluka koja je bila pred poslanicima 2017. godine nije dobila podršku poslanika jer za nju nije glasao DNS.

Nakon toga, Vlada RS je krajem 2017. godine izbacila „Ljubiju“ sa liste strateških preduzeća, čime je omogućila privatizaciju državnog kapitala u ovom rudniku putem berze, bez saglasnosti Narodne skupštine RS.

U oktobru prošle godine Vlada je dala saglasnost IRB-u za organizovanje aukcije za prodaju akcija RŽR “Ljubija” Prijedor.

​Izvor: capital.ba

 

Komentara