Vlada Srpske platila 2,5 miliona za tajne ''stručne usluge''!

 


– Vlada Republike Srpske je preko Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju tokom prošle godine isplatila 2,5 miliona maraka licima u inostranstvu čiji se identitet krije.

Kako prenosi portal Capital, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS navela je u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju za 2018. godinu, sadašnjeg Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, da su u tom resoru rashodi za stručne usluge iznosili 2.595.144 КМ.

Revizori su utvrdili da se od tog iznosa 2.575.234 KM odnosi na „ostale stručne usluge“.

„Rashodi za ostale stručne usluge nastali su po osnovu dva ugovora sa pravnim licima u inostranstvu, kojima je na osnovu Zakona o zaštiti tajnih podataka utvrđen stepen tajnosti“,istaknuto je u revizorskom izvještaju.Revizori su naveli i da je potrošeno skoro 20.000 KM na realizovane negativne kursne razlike nastale po osnovu plaćanja ugovorenih stručnih usluga sa inostranim dobavljačima.

Izvor: capital.ba


 

Komentara