Odbijena žalba Radovana Karadžića na doživotnu robiju


Mehanizam međunarodnih krivičnih sudova (MMKS) odbio je žalbu prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića koju je uložio na presudu o doživotnoj kazni zatvora koja mu je izrečena 20. marta.
 

Predsjednik MMKS-a Carmel Agius u svojoj odluci navodi da ne postoji pravna osnova u Statutu i Pravilniku za Karadžićevo ulaganje žalbe na presudu, zbog čega je odbio ovaj zahtjev. 

U žalbi, koju je potpisao Karadžićev advokat Piter Robinson, navodi se da je dvotrećinska većina u presudi napravila grešku tako što je prekršila pravo Karadžića na žalbu kada je donijela odluku o izricanju doživotne kazne, umjesto da pitanje o prikladnoj kazni vrati Sudskom vijeću.

 

Thumbnail

 

U tekstu se navodi da je većina pogriješila jer nije predstavila razumno mišljenje prilikom donošenja odluke o doživotnoj kazni, kao što u obzir nije uzela praksu donošenja presuda u bivšoj Jugoslaviji.


Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen pred Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale na doživotnu kaznu zatvora.

 

Izvor: atvbl.com

 

Komentara