Jedan od najvećih problema osoba sa autizmom


Osobe sa autizmom i dalje su izložene predrasudama, isključene su iz društva, pa je stigmatizacija jedan od njihovih najvećih problema.

Stigmatizacija je i dalje obeležje života i svakodnevice osoba sa autizmom, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 2. aprila, Svetskog dana svesnosti o autizmu i naveo da se ne zna tačan broj osoba sa autizmom u Srbiji.

Pašalić je u pisanoj izjavi naveo da u Srbiji nisu razvijene specifične usluge podrške koje su potrebne
osobama sa autizmom kako bi u punoj meri bile uključene u zajednicu.

"U velikoj meri je i dalje rašireno nepoznavanje autizma i načina na koji se osobama sa autizmom može pružiti podrška u donošenju odluka i vođenju samostalnog života", ukazao je Pašalić.

On je naglasio da je potrebno da se uspostave i razvijaju programi rane intervencije, usluge podrške u obrazovnom sistemu, usluge u zajednici i druge servise podrške adekvatne potrebama deci i odraslima sa autizmom, kako bi im se u potpunosti omogućilo puno uživanje prava i
sloboda.


Kako je dodao, oko 90 osoba sa autizmom zbrinuto je u dve specijalizovane ustanove, jednoj u Beogradu i jednoj u Šapcu, ali tačan broj osoba sa autizmom u Srbiji nije poznat, jer još ne postoji nacionalni registar lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja, u koje se svrstavaju i osobe sa invaliditetom.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana svesnosti o autizmu članovi tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture danas su posetili Stacionar za decu i omladinu sa autizmom u Zemunu radi sagledavanja položaja osoba sa invaliditetom na institucionalnom smeštaju i kontrole rada ustanove, navedeno je u saopštenju iz kabineta zaštitnika.

Izvor: mondo.ba

 

Komentara