Novi postupak podnošenja poreskih prijava za posjed oružja


Poreska uprava Republike Srpske uvela je mogućnost predispunjavanja poreskih prijava za držanje i upotrebu oružja koje će, u ime poreskih obveznika-fizičkih lica, ubuduće popunjavati ova uprava.


U saopštenju se navodi da će u prvoj fazi ovog projekta Uprava ove prijave popunjavati samo za poreske obveznike-fizička lica.

– Kada je riječ o ovoj novoj mogućnosti, suština je u tome da Poreska uprava Srpske na osnovu podataka koje dobija od Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske izvrši popunjavanje obrasca PP-RO za poreske obveznike-fizička lica koji imaju registrovano oružje, a koji su obveznici poreza na registrovano oružje za ovu godinu – navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, iz Uprave obavještavaju obveznike poreza na registrovano oružje, u ovom slučaju fizička lica, da će ih u narednom periodu pozivati službenici Poreske uprave Srpske da dođu u mjesnu nadležnu područnu jedinicu Uprave, kako bi preuzeli odštampane popunjene poreske prijave.

Iz Uprave ističu da je ova nova mogućnost, koja je uvedena s ciljem unapređenja usluga poreskim obveznicima, važan korak ka ispunjenju jednog od glavnih ciljeva Poreske uprave Srpske u budućnosti, a to je pojednostavljenje procedura.

– Težimo ka tome da Poreska uprava u ime poreskog obveznika popunjava što veći broj poreskih prijava i na taj način im olakša sam postupak podnošenja poreskih prijava, a samim tim olakša i rad svojim službenicima – navodi se u saopštenju.


Poreski obveznici dužni su da pregledaju popunjene poreske prijave za registrovano oružje, da ih potpišu i da jedan primjerak predaju u područnu jedinicu.

Izvor: srpskainfo.com

 

Komentara