Pašalić: Poljoprivredno zemljište upisati kao svojinu Republike Srpske 


Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je danas da će izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu omogućiti upis desetina hiljada hektara zemljišta u svojinu Republike Srpske i da će biti na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima.
 

Pašalić je naveo da je Nacrt prošao u Narodnoj skupštini, da je u toku javna rasprava, te da su očekivanja da će na ljeto u formi prijedloga biti u parlamentarnoj proceduri i usvojen. 

"Čim se to završi, sve svoje snage usmjerićemo da riješimo pitanje zemljišne politike u Republici Srpskoj, jer imamo dovoljno zemljišta koje nije na pravi način raspoređeno", objasnio je Pašalić u izjavi novinarima u Prijedoru. 

On je rekao da Republika Srpska ima veliki problem sa poljoprivrednim zemljištem i da parcijalno rješavanje po opštinma ne bi dalo puni rezultat, nego se pristupilo zakonskim izmjenama. 

Pašalić je istakao važnost ovog pitanja budući da nekoliko desetina hiljada hektara dobrog zemljišta, koje je pripadalo raznim društvenim preduzećima i poljoprivrednim kombinatima, koje je sada ili upisano kao vlasništvo nekih privatnih lica ili je negdje u sporu na sudu. 

"Kad to riješimo kroz zakon, moći ćemo da potpuno riješimo pitanje koncesija, zakupa i korištenja tog zemljišta", napomenuo je Pašalić. 

On je podsjetio da je ratne 1993. godine donesen zakon o pretvaranju društvene u državnu imovinu, između ostalog, i zemljišta, ali da nikad kasnije nije eksplicitno rečeno da je državno zemljište svojina Republike Srspke, već se postavljalo pitanje koje države - BiH, Republike Srpske... 

"Prvi put sad želimo da u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu stoji da je bivše društveno, odnosno državno, zemljište svojina Republike Srpske i da se kao takvo upisuje u javne evidencije, katastar i gruntovnicu", istakao je Pašalić. 


On je podsjetio da je poljoprivredno zemljište u Srpskoj bilo izuzeto od privatizacije i da je to jasno definisano zakonom, ali su neki vlasnici prilikom kupovine bivših poljoprivrednih kombinata kupili i poljoprivredno zemljište i upisali ga kao svoju svojinu. 

"Ne znamo kako se to desilo i ko je tu šta uradio. Sad smo u sudskim procesima i kad želimo za to zemljište da dokažemo da je naše nigdje u zakonu nemamo eksplicitan dokaz i to rješavmo upravo kroz ove izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu", dodao je Pašalić. 

On je pojasnio da će se to zemljište pravnim licima moći davati i pod koncesiju i pod zakup, a fizičkim samo pod zakup. 

Pašalić je danas u Prijedoru posjetio farmu muznih krava porodice Škundrić, a prethodno je obišao i farme "Hotić" u Gradišci i "Arsenić" u Kozarskoj Dubici.  

Izvor: atvbl.com

 

Komentara