Novosti

Novosti

Novi rat protiv nelegalnih popusta u autoosiguranju RS

– Društva ponovo daju nelegalne popuste u autoosiguranju– Durmić: Biće dosta vanrednih kontrola– Društva traže sastanak sa predstavnicima MUP-a zbog lakšeg rješavanja odštetnih zahtjeva

Detaljnije