Najniža plata u Srpskoj od naredne godine 590 KMVlada Republike Srpske donijela je danas, na 152. sjednici, u Banjaluci, Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu i ona je utvrđena u neto iznosu od 590 KM.

Vlada Republike Srpske shodno članu 109. Ustava Republike Srpske utvrđuje da je od opšteg interesa da se Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu objavi u „Službenom glasniku Republike Srpske" i da stupi na snagu 1. januara 2022. godine.

Zakonom o radu propisano je da ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog, odluku o najnižoj plati donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.

Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske, na 64-toj redovnoj sjednici, održanoj dana 20.12.2021. godine, razmatrao je pitanje utvrđivanja prijedloga iznosa najniže plate u Republici Srpskoj za 2022. godinu i tom prilikom nije postignut konsenzus po tom pitanju.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara