NovostiNovosti

BANJALUKA IZGUBILA spor sa BIJELJINSKOM firmom ''OKTAN PROMET''

– Sud: Neosnovani navodi Grada da pravo raspolaganja zemljištem nije moglo biti upisano na Poljoprivrednu školu– Ugovori o zamjeni i prodaji zemljišta bi ostali na snazi, čak i da je školi osporeno pravo raspolaganja– Zemljište Poljoprivredne škole predmet je brojnih sudskih procesa

Detaljnije