Saradnja Pravnog fakulteta i Zbora advokata Istočnog SarajevaDekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković razgovarao je sa predsjednikom Zbora advokata Istočnog Sarajeva g. Aleksandrom Majkalovićem. Razgovor je upriličen na inicijativu dekana, a ticao se saradnje fakulteta i advokata sa područja koje obuhvata ovaj zbor advokata. Učesnici razgovora iskazali su spremnost da razviju svestranu saradnju. Ona bi se, u prvom redu, ogledala u studentskoj praksi, koju bi studenti mogli da pohađaju u određenim advokatskim kancelarijama, u oblicima o kojima bude postignut dogovor. Advokati iz Istočnog Sarajeva takođe će držati predavanja studentima i učestvovati u simulacijama suđenja.

Pravni fakultet je ponudio Zboru advokata da njegovi članovi imaju pristup bogatoj biblioteci fakulteta (koja obuhvata i pristup službenim glasilima Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske od 1945. godine do danas), da fakultet organizuje besplatnu obuku za rukovanje bazom propisa Paragraf Lex, da profesori fakulteta drže predavanja članovima Zbora advokata, te da zajedno organizujemo okrugle stolove i učestvujemo u javnim raspravama o nacrtima zakona.Na ovaj način, biće obogaćena studentska praksa, jer će obuhvatiti nove oblike, koje studenti dosad nisu pohađali, a fakultet će svojim aktivnostima dati doprinos razvoju pravosudnog sistema i advokatske profesije.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara