Hram Rođenja Presvete Bogorodice u PribojuGradnja hrama, dimenzija 20h10 metara, počela je 1880. godine. Ne zna se ko je osveštao temelje hrama. Nakon završene gradnje hram je osveštao mitropolit zvornički Dionisije II  Ilijević 22. avgusta / 04. septembra 1883. godine.

U decenijama pred austrougarsko zaposjedanje BiH, kada je Turska osjetila da mora popuštati, dobili su Pribojčani i njihov paroh protojerej Sava Gavrić, sin popa Gavre, od sultana ferman kojim se odobrava gradnja kapele u Priboju. Bilo je to u drugoj polovini 19. vijeka. Seljaci je sagradiše na mjestu današnjeg hrama. To je bila omanja drvena zgrada, daskom pokrivena, koja je postala vremenom sasvim trošna, te su je pokušali popraviti. Ipak, sagradili su novu kapelu koja je dočekala gradnju postojeće zidane crkve na tadašnjem molitvištu. Danas se zna da je ugovor o izgradnji postojećeg hrama potpisao Jovan Mitrović, neimar iz Banjevića, kotar srebrenički, 12. septembra 1880. godine. On se tada obavezao da će za 500 dukata predati ključeve hrama do Male Gospojine 1883. godine, da bi hram mogao biti osveštan.

Sadašnji hram oštećen je i oskrnavljen u Prvom svjetskom ratu. Austro-ugarska vojska pretvorila ga je u bolnicu, po naređenju glavnokomandujućeg generala Apela. Hram je obnavljan poslije Prvog svjetskog rata i ponovo ga je osveštao mitropolit zvornički Ilarion Radonjić. Tokom Drugog svjetskog rata hram je oštećen, a pred kraj rata pretvoren je u žitni magacin. Kao magacin je služio do 1953. godine kada su državne vlasti hram vratile crkvi. U proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu (1992-1995) na hramu su oštećeni krov i fasada gelerima granata koje su padale u neposrednoj blizini hrama.Prvobitni ikonostas je izradio neki učitelj Mirko koji je službovao u školi u Priboju. Sadašnji ikonostas od lipovog drveta izrađen je 1902. godine u vrijeme sveštenika Jove Jovanovića, a djelo je nepoznatog autora. Ne zna se ni autor ikona na ikonostasu. Hram je živopisao Slobodan Janićijević iz Beograda od 2000. do 2006. godine.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara