VLADA SRPSKE usvojila informaciju o rješavanju stambenih pitanja izbjeglica


Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika čija je vrijednost 115.600.000 KM.
"Ovim projektima planirano je da se individualnom stambenom izgradnjom i izgradnjom stanova u stambenim zgradama na području Republike Srpske i Federacije BiH iz kategorija raseljenih lica, izbjeglica i povratnika ukupno zbrine 3.144 porodica, a do sada je zbrinuto 1.316 porodica. Preostalih 1.828 porodica planirano je da bude zbrinuto do kraja 2022. godine, do kada je predviđeno i trajanje zajedničkih projekata“, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u okviru redovnih aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondom za povratak i lokalnim zajednicama realizuje zajedničke projekte u cilju rješavanja stambenih pitanja raseljenih lica, izbjeglica i povratnika.
Navedena aktivnost odvija se posredstvom četiri zajednička projekta koji se finansiraju donatorskim i kreditnim sredstvima, a to su Regionalni program stambenog zbrinjavanja, Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, Projekat rekonstrukcije stambenog fonda /Saudijski razvojni fond/ i Projekat rekonstrukcije stambenog fonda - OPEC /Fond za međunarodni razvoj/. 

USVOJENA INFORMACIJA O SPROVOĐENJU REFORMI U OBRAZOVANJU
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o realizaciji aktivnosti za sprovođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj od jula do septembra
"Važnije aktivnosti koje su realizovane su rad na redefinisanju ishoda učenja u cjelovitom razvojnom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te definisanju ishoda učenja u ovom programu prilagođenih osnovnim karakteristikama različitih smetnji kod djece, kao i aktivnosti kojima će se podizati svijest roditelja, stručne i ostale javnosti o važnosti i značaju ranog učenja i učešća u predškolskom vaspitanju i obrazovanju", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja doneseni su novi nastavni planovi i programi za predmete od četvrtog do devetog razreda, programi fakultativne nastave, te programi dodatne nastave.

Izrađeni su stručna i druga posebna uputstva kojima se reguliše sprovođenje male mature i stručno uputstvo za sprovođenje spoljašnjih provjera postignuća učenika.
Urađen je i Priručnik za nastavnike za petnaestominutno vježbanje na početku nastavnog dana u prvoj trijadi, te izvršena digitalizacija sadržaja šest udžbenika.
U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja završena je revizija zanimanja za koja se obrazuju učenici u Republici Srpskoj, urađena u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od obilnijeg snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2020 - 2023. godina.

Donošenjem i sprovođenjem plana biće unaprijeđeno i obezbijeđeno svestranije angažovanje relevantnih subjekata i ostvaren viši nivo pripravnosti u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od snježnih padavina i snijega.
Republička uprava civilne zaštite nadležna je za koordinaciju, usklađivanje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti u vezi za sprovođenjem ovog plana.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: atvbl.com 

Komentara