CRKVA iz dvorišta Fate Orlović MORA BITI IZMJEŠTENA do 1. aprila!Presuda Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Fata Orlović i drugi protiv BiH postala je konačna 1. januara ove godine, potvrdila  je Belma Skalonjić, agentica BiH pred Sudom u Strasburu.

- Ne postoji mogućnost pravnog lijeka. Nadležne vlasti u BiH su dužne da osiguraju potpunu implementaciju u rokovima iz presude, ističe Skalonjić.

- Rok za provođenje presude je tri mjeseca, ističe 1. aprila, kazao nam je Faris Vehabović, sudija Suda u Strasburu, napominjući da se tek od tog momenta može govoriti o eventualnom njenom neprovođenju.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: impulsportal.net


 

Komentara