MINISTAR ŠERANIĆ: U planu rekonstrukcija PSIHIJATRIJSKIH klinika Srpske


Formiranjem Savjeta Ministara omogućava se realizacija mnogih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
Jedan od njih je rekonstrukcija psihijatrijskih klinika u Srpskoj. Plan je to Ministarstva zdravlja za narednu godinu. 

"Prati nas banka Savjeta Evrope zajedno sa UNDP-om koji je zadužen za tehničku dokumentaciju i pripremu cijelog tog projekta. Za realizaciju tog projekta u svakom slučaju, zajedno sa njima će biti zaduženo i Ministarstvo zdravlja", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Prioritet ovog Ministarstva biće novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kaže Šeranić. Već je napravljen i nacrt novog Zakona o zaštiti lica sa mentalnim poremećajem. Tim Zakonom su propisana pravila kako se vrši, ako je to neophodno, imobilizacija ovih lica i kako pravilno sa njima postupati. 
Mi se trudimo da to bude koliko je moguće, što komfornije za naše pacijente i neophodno je da se zaštite njihova prava, kažu na Klinici.

"Da smo mi povodom tog Zakona napravili protokol o fizičko-mehaničkoj imobilizaciji gdje se sve to notira i opisuje, vrijeme kad je napravljena imobilizacija, ko je naredio, šta je bio razlog za imobilizaciju, potom se to provjerava. Takođe se unosi u tu tabelu i kad je završena imobilizacija. U svakoj istoriji bolesti mi ustvari imamo zbog čega je to bilo potebno da se uradi ko je to naredio, naravno to samo može da naredi nadležni ljekar", istakla je Nera Zivlak Radulović, načelnik Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske.

Za realizaciju novih Zakona Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dobilo je i veći budžet za narednu godinu. Sto miliona maraka od rebalansa za ovu godinu ide u njihovu kasu. 
Pored rekonstrukcije psihijatrijskih klinika, sredstva će usmjeriti i na druge infrastrukturne projekte. Prioritet je izgradnja bolnice u Doboju, ali i rekonstrukcija bolnica u Zvorniku i Gradišci. Nastavljaju se i pregovori sa evropskom investicionom razvojnom bankom po pitanju medicinskog kampusa i rekonstrukcije infektivne klinike UKC-a Srpske. 

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: atvbl.com


 

Komentara