Bijeljina: Izmjena Prostornog plana zbog prolaska autoputa



U Bijeljini su danas održane javne rasprave u vezi sa nacrtima Regulacionog plana „Centar grada“ i Prostornog plana Grada Bijeljina, kao i nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja Prostornog plana Grada Bijeljina na životnu sredinu.

- Na osnovu stavova preduzeća „Autoputevi RS“ i Ministarstva saobraćaja i veza Reupblike Srpske, trasa auto-puta Beograd-Banjaluka koja će prolaziti kroz Semberiju biće pozicionirana na drugi način u odnosu na onaj koji smo mi bili predvidjeli Prostornim planom. Mi smo se prilikom izrade Prostornog plana Grada Bijeljina držali Prostornog plana Republike Srpske, tako da smo u skladu sa njim pozicionirali trasu, međutim, zbog aktivnog učešća Srbije nova ideja je da trasa auto-puta od Kuzmina prema Rači ide sjevernim dijelom između Grada Bijeljina i rijeke Save. Svi ostali elementi Prostornog plana su zadovoljavajući - naveo je načelnik gradskog Odjeljenja za prostorno uređenje Miladin Rakić, nakon javne rasprave.

Govoreći o Regulacionom planu „Centar Grada“ on je istakao da je usvojeno preko 50 odsto inicijativa.



- Inicijative su se uglavnom odnosile na grupisanje više različitih katastarskih parcela u jednu građevinsku, povećanje spratnosti, gabarita, položaj i slično - naveo je Rakić.

Izvor: Gradska uprava


 





Komentara