Vašington najavio do kraja marta odluku o arbitraži Slovenije i RiTE ''Ugljevik''


RiTE ''Ugljevik''

Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova iz Vašingtona obavijestio je RiTE ''Ugljevik'' da će do kraja marta da odluči da li je osnovana tužba od 1,4 milijarde KM koju je „Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženiring“ podnijelo protiv BiH, a po pitanju ulaganja u RiTE.

Vašingtonski centar trebalo je da odluku o tome da li je nadležan za ovaj predmet donese do kraja 2018. godine, ali je obavijestio stranke u BiH da odluku o nadležnosti prolongira do kraja prvog kvartala ove godine i da će istovremeno odlučiti i o osnovanosti slovenačke tužbe.

„Nakon te odluke vidjećemo da li okončavamo postupak ili idemo u iduću fazu“, rekli su u RiTE „Ugljevik“.
 
Podsjećamo, u toku su dva arbitražna postupka po tužbama slovenačkog preduzeća protiv BiH i protiv RiTE „Ugljevik“. Obje tužbe su u vrijednosti od po 1,4 milijarde KM. Postupci se vode pred vašingtonskim Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova, te u Privrednom sudu u Beogradu.

Stranke u postupku su do polovine aprila prošle godine bile dužne da dostave završne pisane podneske u kojima će odgovoriti na pitanja arbitražnog vijeća Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova.

Slovenačko preduzeće, kao nasljednik „Elektrogospodarstva Slovenije“, tužilo je BiH i RiTE „Ugljevik“ za neisporučenu električnu energiju, s zateznim kamatama na vrijednost neisporučene električne energije u periodu od 1995. godine, te zbog sredstava uloženih u izgradnju RiTE „Ugljevik“, u skladu sa samoupravnim sporazumima.

Revizor je ranije upozorio da, iako je u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom tužena BiH, ipak je izvjesno da bi eventualna odluka o osnovanosti tužbenog zahtjeva imala implikacije za RiTE „Ugljevik“ jer bi se u tom raspletu događaja, BiH sasvim sigurno, sa regresnim zahtjevom obratila prema RiTE.Postupak traje od jula 2015. godine kada je konstituisano arbitražno vijeće pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtovnu. Sjedište arbitraže je u Hagu.

U beogradskoj arbitraži postupak je krenuo od maja 2017. godine, RiTE je dala odgovor na tužbu Slovenaca i izjavila protivtužbu.

„Nema izvjesnog datuma kada se može očekivati odluka o  nadležnosti i osnovanosti“, istakli su u RiTE.
 
Izvor: capital.ba
 


 

Komentara