Tehnička škola nastavlja sa obukom operatera na CNC mašinamaTehnička škola „Mihajlo Pupin“ raspisala je Konkurs za upis polaznika na Program osposobljavanja operatera na CNC mašinama za obradu drveta.

Konkurs je otvoren do 8. marta 2019. godine, a biće upisana 24 polaznika.
Iz ove Javne ustanove podsjećaju da polaznik mora biti punoljetan, ne može biti u statusu učenika ili studenta, kao i da mora imati završenu najmanje srednju školu, odnosno, imati psihofizičke sposobnosti za savladavanje programa.

Program se izvodi na osnovu saglasnosti dobijenih od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Zavoda za obrazovanje odraslih, a polaznicima će nakon polaganja ispita biti izdana uvjerenja o osposobljenosti.
Teorijska i praktična nastava izvodi se u skladu sa Programom osposobljavanja za operatere na CNC mašinama za obradu drveta, a upis i cijena će zavisiti od broja kandidata i biće naknadno određena.

Uz prijavu sa adresom i brojem telefona, kandidati moraju dostaviti i original ili ovjerenu kopiju razrednih svjedočanstava i završnog svjedočanstva srednje škole, izvoda iz matične knjige rođenih, a ljekarsko uvjerenje se dostavlja prije početka nastave.


Dokumenti se dostavljaju na adresu: JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Račanska ulica bb, 76 300 Bijeljina.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 055 250 386, svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 časova, a tekst Konkursa je na linku:
https://www.gradbijeljina.org/UcitaneSlike/admin/Dokumenti/konkurs-za-upis-polaznika-na-program-osposobljavanja-operatera-na-cnc-masinama-za-obradu-drveta.pdf

Izvor: Gradska uprava


 

Komentara