PETROVIĆ: PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV PRETHODNOG RUKOVODSTVA VODOVODA (video)Na osnovu krivične prijave gradonačelnika LJubiše Petrovića, Okružno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv Perković Predraga, Mitrić Darka, Stanišić Ivane, Panić Milana i Savić Dragiše, rekao je Ljubiša Petrović.

Prema optužnici oni su 17.11.2020. godine, u Bijeljini, kao odgovorna lica, koja su činila Upravu AD „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina - Perković u svojstvu direktora, Mitrić izvršnog direktora sektora kanalizacije, Stanišić kao izvršni direktor tehničkog sektora, Panić v.d. izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove - zaključili u ime naručioca posla, ugovor o javnoj nabavci usluge, sa DOO „Elmont“ Bijeljina, kao izvođačem, radi angažovanja auto-dizalice, u vezi sa, popravkom, povezivanjem i puštanjem u rad pumpe na lokaciji „Pet jezera“. Nakon toga, u okviru svojih obaveza postupili su suprotno odredbama člana 73, 79. stav 1. te člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima RS, odredbama člana 31. stav 1. tačka v) u vezi sa stavom 2. te članom 32. Zakona o privrednim društvima.

Time su Perković, Mitrić, Stanišić, Panić, kao saizvršioci u ulozi odgovornih lica, a u namjeri da drugom pribave imovinsku korist, prekoračili granice službenog položaja i ovlaštenja, a Savić, kao odgovorno lice, iskorišćavanjem službenog položaja pribavio svom preduzeću protivpravnu imovinsku korist.


 


Ovim su Perković, Mitrić, Stanišić i Panić, počinili krivično djelo – zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315. stav 1. Krivičnog Zakonika RS u vezi sa članom 37. istog zakonika, a Savić krivično djelo – zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 249. stav 1. Krivičnog zakonika RS.

„Podnesena krivična prijava ovim je dobila epilog, te ćemo budno pratiti nastavak ovog, kao i svih drugih postupaka koji se odnose na podnesene prijave. Javna preduzeća su vlasništvo svih građana i trebalo bi da rade u opštem, a ne ličnom interesu, bez obzira ko su ti pojedinci“, jasan je gradonačelnik Petrović.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara