80.000 KM za razvoj malih i srednjih preduzeća 


Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina, sa uspjehom je realizovala sve predvidjene projekte tokom 2018. godine.

Iako su predvidjena  sredstva u visini od oko 75.000 KM bila dosta skromna,  akcenat je stavljen na preduzeća koja su se  u svom programu rada obavezala na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Radi se o realizovana 4 projekta. Tri su finansirana budžetom Agencije dok je jedan realizovan u saradnji sa republičkom Agencijom za razvoj MiSP.

Slaviša Jovanović, direktor ove agencije podsjeća da  je aktivnostima ove ageencije, realizacijom programa i podrške preduzetnicima te stalnim monitoringom korisnika sredstava, očuvano je preko 200 postojećih radnih mjesta koja su bila upitna.

U saradnji sa republičkom Agencijom za razvoj MiSP, a uz finansijsku pomoć japanske  Agencije za medjunarodnu saradnju i razvoj, , u okviru projekta  “Mentoring usloga na zapadnom Balkanu”, realizovan je projekat  u okviru kojeg su sredstva za razvoj  dobila i dva preduzeća iz Bijeljine.

Planom gradskog budžeta za 2019. godinu,  finansijska sredstva za pomoć malim i srednjim preduzećima su nešto veća i iznose 80.000 KM.  Od planova za naredni period  Jovanović ističe da će ove godine poseban akcenat biti stavljen na razvoj ženskog preduzetništva.

I za sam kraj Jovanović je pozvao sve zainteresovane privrednike za razvoj svog preduzetništva da u saradnji sa ovom Agencijom učestvuju u stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta Grada i Semberije uopšte.


Izvor: ntvarena.com

 

Komentara