Građani za odvoz smeća duguju oko 600.000 KM


AD Komunalac pored uklanjanja i odvoženja otpada kao osnovne djelatnosti, gazduje  i gradskom pijacom, ali i specijalnim vozilom tzv. paukom kojim vrši odvoz i dislociranje nepropisno parkiranih vozila koja mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja.

Prije odvoza vozila radnici upozore vlasnika  vozila da preparkira auto pa tek onda krenu u postupak odvoženja.  Tokom prošle godine u Komunalcu  su zabilježili znatno manji broj usluga  odvoza vozila paukom ali  su uveli i neke olakšice za gradjane.

Trenutna naplativost usluga odvoza otpada je zadovoljavajuća i trenutno, naplativost je znatno bolja kod pravnih u odnosu na fizička lica, rekao je Milorad Stjepanović.

Što se tiče dugovanja ona iznose oko 600.000 KM kod fizičkih i oko  200.000 KM za pravna lica. AD Komunalac  na osnovu dobijenih tendera  ima  korektnu poslovnu i finansijsku politiku i sa Gradom Bijeljina po pitanju čišćenja grada i uredjenja zelenih površina.

Od novina za 2019. godinu Stjepanović se prije svega osvrnuo na uredjenje Zelene pijace te proširenje obima  rasadničke proizvodnje i za potrebe gradjana. 

Posebnu pažnju u Komunalcu su posvetili preradi i reciklaži komunalnog otpada koji  je po Stjepanoviću  u odnosu na neke razvijenije sredine i zapadno evropske  gradove još u povoju ali je tokom 2019. godine planirano da se intenzivnije posvete rješavanju I ovog segmenta djelatnosti.


Izvor: ntvarena.com

 

Komentara