Kako je Bijeljina dobila ime?


List „Bosanska vila“ u broju osam iz 1887. godine objavila je interesantan tekst o postanku Bijeljine. Prema ovoj teoriji, grad u Semberiji dobio je ime po nekakvom Hercegovcu - Bijelji!
bosanska vila Foto: Siniša Stanić/MONDO

„O postanku Bijeljine narod pripovijeda sljedeću priču: U vrijeme kad su Turci zavladali cijelom Hercegovinom, nekakav Bijelja krene se iz Hercegovine sa svojijeh sedam sinova i pođe po Hercegovini i Bosni da traži, gdje će biti daleko od Turaka, tu da se nastani.

Tumarajući, tamo, amo, dođe napošljetku na mjesto gdje je danas varoš Bijeljina. Onda je, vele, bilo tu pusto, obraslo šumom i nigdje se nije mogao čuti da pijetao pjeva. Bijelja je bio u dubokoj starosti i slijep, pa, kada mu sinovi rekoše u kakvo su mjesto došli, rekne sinovima: ’Dajte mi šaku zemlje da je primirišem’. Sinovi mu dadu, a Bijelja reče: ’Ovdje je zemlja vrlo dobra i plodna, a i Turaka nema, ovdje da se nastanimo.’


 

Komentara