BIJELJINA: Održan sastanak na temu člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetomU Hotelu ,,Drina“ u Bijeljini održan je sastanak Odbora za obrazovanje Koalicije ,,Kolosi“, Društva učitelja Republike Srpske, podružnica regije Semberija i Udruženja roditelja i nastavnika ,,Bon-san“ koja takođe rade na pitanju primjene člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

 Prema članu 24,  države potpisnice Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom moraju osigurati ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na obrazovanje kroz inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima, uključujući predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje obrazovanje, stručno osposobljavanje i doživotno učenje, vannastavne i društvene aktivnosti za sve učenike, uključujući i osobe sa invaliditetom, bez diskriminacije i pod jednakim uslovima s drugima.

Predsjednik Odbora za obrazovanje Koalicije ,,Kolosi“ Ranko Rankić pojašnjava da pravo na inkluzivno obrazovanje obuhvata transformaciju u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kako bi se prilagodili različitim zahtjevima i identitetima pojedinih učenika, zajedno s opredjeljenjem za uklanjanje prepreka koje ometaju tu mogućnost.

-Inkluzivno obrazovanje treba shvatiti kao temeljno ljudsko pravo svih učenike. Princip koji ističe dobrobit svih učenika, poštuje njihovo dostojanstvo, priznaje individualne zahtjeve i sposobnosti da se efektivno uključe i doprinose zajednici“, kaže Rankić pojasnivši da se pravo na inkluzivno obrazovanje fokusira na puno i efikasno učestvovanje, pristupačnost i pohađanje nastave svih učenika, a to uključuje i jačanje kapaciteta obrazovnog sistema.

 Na sastanku je naglašeno da je pravo na inkluzivno obrazovanje sredstvo za ostvarivanje drugih ljudskih prava.

-To je primarni način na koji  osobe s invaliditetom mogu izaći iz siromaštva i osigurati sredstva kako bi u potpunosti učestvovali u svojim zajednicama. To je takođe i osnovno sredstvo kroz koje se postižu inkluzivna društva“, ukazuje tehnički sekretar Koalicije ,,Kolosi“ Milorad Jović dodavši da su ,,Kolosi“ potpuno posvećeni uklanjanju prepreka koje ometaju pravo na obrazovanje, zajedno s promjenama u kulturi, politici i praksi redovnih škola da se prilagode i efektivno uključe sve učenike.Đorđe Pajić, predsjednik Udruženja roditelja i nastavnika ,,Bon-san“, naglašava da inkluzija obuhvata proces sistemske reforme koja obuhvata promjene i modifikacije u sadržaju, metodama nastave, pristupima, strukturama i strategijama u obrazovanju za prevazilaženje prepreka, s vizijom koja služi da obezbijedi svim učenicima okruženje koje najbolje odgovara njihovim potrebama i željama.

-Uvođenje učenika s invaliditetom u redovne razrede bez pratećih strukturnih promjena ne čini inkluziju“, ukazuje Pajić.

Marijana Milanović, predsjednica Društva učitelja Republike Srpske, podružnica regije Semberija, kaže da članovi ovog društva aktivno učestvuju na svim seminarima i drugim vidovima stručnog usavršavanja kako bi što bolje poboljšali uslove školovanja djece, kako učenika uključenih u redovnu nastavu, tako i učenika koji rade po prilagođenom nastavnom planu i programu, tj. koji su uključeni u proces inkluzije.

-Pomaka ima. Nama su na raspolaganju svakodnevno savjetnici iz Pedagoškog zavoda koji nam daju smjernice kako da najlakše prilagodimo neki nastavni sadržaj učenicima sa posebnim potrebama, rekla je Marijana Milanović.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com / semberija.info

 

Komentara