Unapređenje rada u oblasti kulture na području grada BijeljinaOrganizacijom kulturnog života građana u Bijeljini bave se zvanične institucije kulture, čiji je osnivač lokalna zajednica ili Vlada RS, kao i udruženja građana čiji  su programi vezani za oblast kulture, grupe i pojedinci, te gostujući umjetnici, kaže Samer El Chekh, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti u Gradskoj upravi Bijeljina, ističući da se finansiranje institucija kulture, društava i organizacija, te kulturnih sadržaja vrši budžetskim sredstvima, sredstvima institucija kulture i manjim dijelom iz sredstava Ministarstva prosvjete i kulture RS.

„Registrovane institucije kulture na području grada su JU Centar za kulturu „Semberija“, JU Muzej Semberije, JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“, JU SKUD „Semberija“, dok je jedina javna ustanova za informisanje na ovom prostoru JIP „SIM“, koja izdaje štampani nedjeljnik „Semberske novine“. Finansiranje institucija kulture se vrši na osnovu utvrđenih stavki u budžetu i putem trezora grada. I u prošloj godini imali smo praksu finansiranja društava i udruženja posredstvom javnog poziva za finansiranje projekata udruženja građana Naime, u kreiranju budžeta za prošlu godinu bile su utvrđene stavke za finansiranje organizacija od interesa za grad, kao i za finansiranje društava i organizacija putem kandidovanja projekata“, kaže Samer El Chekh, ističući podatak da su u 2018. godini odobreni  projekti za 21 udruženje građana iz oblasti kulture u ukupnom iznosu od 42.300 KM.

„Što se tiče javnog poziva za društva i organizacije koje su konkurisale za status organizacija od opšteg interesa za grad Bijeljina u prošloj godini, iz oblasti kulture, kao organizacije od opšteg interesa, proglašeni su SPKD „Prosvjeta“, BZK „Preporod“ i SPD „Srbadija“, kaže Samer El Chekh, ističući i podatak da se tokom godine na području grada realizuju već tradicionalne kulturne manifestacije, kao što su: „Majske muzičke svečanosti“, „Višnjićevi dani“, „ Pantelinski dani“, te da se tokom godine organizuju i brojne večeri poezije, tribine, promocije, izložbe, koncerti, pozorišne predstave.
 
Komentarišući najavu osnivanja i pokretanja pozorišta u Bijeljini, Samer El Chekh kaže da se pomalo preuranjeno izašlo sa obećanjem o izdvajanju iz budžeta 150.000 KM za pozorište, naglasivši da bi status pozorišne djelatnosti u gradu trebalo vezivati za rad i funkcionisanje Centra za kulturu „Semberija“, čime bi se na racionalan i efikasan način koristila budžetska sredstva koja se ubuduće budu izdvajala za tu namjenu.

Izvor: semberskenovine.ba
 


 

Komentara