Na današnji dan osnovana 1. semberska laka pješadijska brigadaPrva semberska laka pješadijska brigada je bila pješadijska jedinica Vojske Republike Srpske, u sastavu Istočnobosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Prema preliminarnim procjenama, brigada je u ratu izgubila 139 boraca. Zona odgovornosti brigade je bila teritorija regije Semberija. Komanda brigade se nalazila u Bijeljini.
 
Prva semberska laka pješadijska brigada je formirana 12. aprila 1992. godine i prva je zvanična oružana formacija Vojske Republike Srpske. Sve ostale brigade formirane su kasnije, tokom maja i juna. Ova brigada ima najduži ratni i borački staž i mada nosi naziv "semberska", ova operativna jedinica bila je osposobljena za dejstvo na širem području Republike Srpske. Ova jedinica je bila jedna od tri "semberske" brigade.
 
“Prva semberska brigada formirana je na današnji dan, prije 29. godina. Ova brigada je prerasla iz 17. partizanske brigade i na današnji dan, u Obarskoj se postrojila komanda, a u Brocu na igralištu se postrojio Prvi bataljon sa komandom. Proistekla je iz potreba odbrane građana na ovom prostoru, jer je došlo do građanskog rata i velikog haosa, gdje je bio ugrožen opstanak srpskog življa Bijeljini i njenoj široj okolini. Shvatajući težinu situacije, mi smo se iz bivše JNA preformirali u Prvu sembersku brigade i to je ujedno prva brigada na ovim prostorima koja je formirana sa ciljem zaštite stanovništva na području Semberije, Majevice i Brčkog”, rekao je Vlado Simić, komandant Prvog bataljona 1. semberske brigade.

Kako Simić ističe, tada je bio zadovoljavajući odziv muškaraca u tu brigadu. Ljudi su bili svjesni situacije u kojoj su se našli i većinom su se odazivali na poziv u jedinicu u ovom  sastava.

“Kasnije je ova jedinica imala i dug ratni put koji je ostao neukaljan, jer je ona opravdala svoje formiranje, postojanje i djelovanje i, što je najvažnije, ova brigada i njeni pripadnici nisu napravili nikakav zločin, nego su se vladali prema pravilima službe - kako se zahtjeva od svake civilizovane vojske i oružane sile. Meni, kao komandantu u to vrijeme, jako je teško palo što je došlo do toga da smo morali međusobno da ratujemo. Žao mi je što se poslije 29 godina ništa značajno nije promijenilo. I, nažalost, to nacionalno ludilo na sve strane još uvijek funkcioniše i, ja mislim, da do rata na ovim prostorima uopšte ne bi došlo i da mi ne bismo morali ni da djelujemo, da nije bilo te secesije, da nije bilo te mehanizacije i otimanja sopstvene teritorije od sopstvenog naroda. Ni danas se izgleda nismo makli od početka. Svi smo zakopani u svojim rovovima, a najveću štetu trpe svi građani RS i BiH u cjelosti. Živim za dan kad će doći do normalizacije na ovim prostorima i kad će svi shvatiti da je došlo do formiranja nove BiH koja treba da funkcioniše po principima koji su dogovoreni, utvrđeni bez međusobnog vrijeđanja, unižavanja i pokušaja majorizacije od bilo koje strane, bilo kog naroda i bilo koje političke partije. Nažalost, imam utisak, kao građanin RS, da je nekakvu diktaturu zamijenila demokratija koja nema ni “d” od demokratije i mislim da je narodu na ovim prostorima izuzetno teško, a mi se ne pomijeramo dalje od početka”, istakao je Simić.

Ova brigada je jedan period (od jedno mjesec do mjesec i po dana) učestvovala u borbenim dejstvima na posavskom bojištu. Poslije toga, do kraja rata, provela je na majevičkom bojištu. Istovremeno, u tom period boravka u zoni odgovornosti na planini Majevici, Prva semberska brigada je uzimala aktivno učešće u borbenim dejstvima u širem reonu releja Stolice, kao i u sastavu Drinskog korpusa i sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa. Godina 1994. i 1995., brigada je imala aktivna učešća u borbenim dejstvima u sastavu Drugog krajiškog korpusa na bihaćkom bojištu i u sastavu Drugog korpusa na Mliništu - u širem reonu Mliništa.Za period od četiri godine, koliko je i postojanja brigada (i kao 17. partizanska i kao Prva semberska), imala je 139 poginulih pripadnika i oko 350 ranjenih vojnika i oficira.

Brigada je imala dva poginula komandanta – Milenka Paravinu, prvog komandanta Prve semberske brigade koji je postavljen na dužnost u ove dane prije 29. godina i tada majora Krstu Nedića, ali i načelnika štaba, majora Mića Kovančića.

Svake godine, grad Bijeljina, kod Centralnog spomenika u gradu, zajedno sa gradskom boračkom organizacijom, obilježava dan 1. semberske lake pješadijske brigade, kada se nizom manifestacija odaje počast palim borcima ove brigade, i borcima drugih jedinica poginulim na linijama odbrane Semberije i Bijeljine i podsjeća na ratni put 1. bijeljinske lake pješadijske brigade i boraca Semberije i Bijeljine.
 
Dešavanja u Bijeljina
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara