Poziv za studente Pravnih fakulteta: Napišite esej na temu „Sudija / tužilac kakvog građanin zaslužuje“Sa ciljem podizanja svijesti o značaju rada sudija i tužilaca za ostvarivanje nezavisnog, transparentnog, odgovornog i nepristrasnog bh. pravosuđa, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, poziva studente bh. pravnih fakulteta da napišu esej na b/h/s jezicima na temu „Sudija/tužilac kakvog građanin zaslužuje“.

Poziv za pisanje eseja se raspisuje u sklopu projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Radove na poziv mogu prijaviti svi studenti javnih i privatnih pravnih fakulteta u BiH.

Tri najbolja rada će biti nagrađena vaučerima za kupovinu knjiga u vrijednosti od po 300 KM.

Potpisane eseje u PDF formatu treba dostaviti na e-mail adresu [email protected] sa naslovom „Esej za projekat Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, te u sadržaju e-maila napisati kontakt podatke na koje će biti proslijeđene povratne informacije o učešću u ovom takmičenju.

Poziv za pisanje eseja je otvoren do 04.03.2021. godine do 12.00 h.

Upute za pisanje eseja:
Učesnici ovog takmičenja treba da odaberu jednu od navedenih pozicija sudija ili tužilac, te da iznesu svoj stav o odgovornostima i obavezama sudija ili tužilaca za povećanje efikasnosti pravosudnog sistema u službi građana, te uporediti rezultate rada sa zakonskom regulativom i stvarnim stanjem rada. Ovaj zadatak treba da se uradi na argumentovan i dosljedan način.Esej treba biti oblikovan u zaokruženu cjelinu koja se sastoji od uvoda, središnjeg dijela i zaključka prema strukturi navedenoj ispod:
1. Naslovna stranica (ime i prezime, naziv fakulteta, grad, godinu studija, naslov eseja, datum)
2. Uvod (4-5 rečenica)
3. Razrada teme – narativni dio eseja
4. Zaključak (5 do 6 rečenica)
5. Literatura (minimum četiri izvora iz stručne literature)

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com/sinergija.edu.ba


 

Komentara