PEDAGOŠKI FAKULTET u Bijeljini organizuje KREATIVNU ŠKOLICU za djecu od 3 do 8 godinaKreativna školica bijeljinskog Pedagoškog fakulteta je nova strategija predškolskog i školskog života. Strategija koja polazi od same prirode života, kreće se kroz igru i pokrete i samo tako dolazi do glavnog cilja a to je srećno, kreativno i uspješno dijete. 

Programom Kreativne škole obuhvaćeni su sljedeći aspekti razvoja:
1. Fizički rast i razvoj;
2. Socijalno-emocionalni razvoj;
3. Intelektualni razvoj
4. Razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva. 

U školici polaze od "Montesori-metode" koja je zasnovana na:
1. Poštovanju djeteta i vjerovanju u moć samorazvoja;
2. Osposobljavanju čula i razvoju motorike kod djece;
3. Slobodi izbora aktivnosti od strane djeteta;


4. "Polarizaciji pažnje";
5. Kreativnoj sredini;
6. "Montesori-materijalima" pomoću kojih dijete samostalno stiče čulna iskustva.

Kreativna školica njeguje spontanost dječijeg stvaralaštva, dozvoljava djetetu da se slobodno izrazi koristeći različite načine i sredstva izražavanja. Kreativne stvaralačke aktivnosti su prilika da dijete postepeno nuči da se kontroliše, da bude strpljivo i istrajno.

Sa Pedagoškog fakulteta roditeljima poručuju da poklone svom djetetu priliku kreativnog stvaranja i odrastanja.

Dešavanja u Bijeljini
​Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara